Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii już półtora roku nie może zdecydować, czy ustanowić kwalifikacje związane ze stylizacją paznokci. Z takim wnioskiem wystąpiła firma Nesperta. W branży zdania na ten temat są jednak podzielone.
Nesperta, producent lakieru hybrydowego, chce wpisania stylizacji paznokci do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK). To lista zawierająca opisy kompetencji niezbędnych w określonej czynności, branży i zawodzie, potwierdzonych egzaminem (certyfikatem). ZRK tworzą przedstawiciele poszczególnych branż i podmiotów prowadzących zorganizowaną działalność w obszarze: gospodarki, rynku pracy, edukacji lub szkoleń. Nie będzie obowiązku uzyskania certyfikatu, ale jego posiadanie może ułatwić znalezienie pracy, bo będzie on gwarantować posiadanie konkretnych zestandaryzowanych umiejętności.
Aby dodać do ZRK nową kwalifikację, zainteresowany podmiot (instytucja, organizacja) musi złożyć elektroniczny wniosek do ministra właściwego dla kwalifikacji za pośrednictwem portalu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Rozpatrzenie wniosku przez ministra powinno nastąpić w ciągu czterech miesięcy. Zgodnie z ustawą z 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 2016 r. poz. 64) termin ten może zostać jednorazowo przedłużony o cztery miesiące.
Reklama
W sprawie dodania do ZRK kwalifikacji związanych ze stylizacją paznokci ustawowy termin na rozpoznanie wniosku już minął, ale prace wciąż trwają. „Głównym powodem jest świadomość ministerstwa w kwestii rozbieżności opinii w środowisku co do zasadności wniosku” – czytamy w piśmie Departamentu Komunikacji MPiT. Przedstawiciele środowiska nadesłali tak dużo krytycznych opinii i uwag, że po analizie spływających odpowiedzi ministerstwo uznało, iż bardziej efektywne będą bezpośrednie rozmowy. Dotychczas odbyły się aż trzy tury konsultacji, wciąż jednak nie udało się wypracować wspólnego stanowiska. „W opinii ministerstwa w przypadku poważnych rozbieżności w środowisku trudno mówić o celowości włączenia danej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji” – konkluduje resort.
– Środowisko producentów lakierów hybrydowych oraz profesjonalnych stylistek paznokci w Polsce jest mocno podzielone – przyznaje Magdalena Stoińska, PR Manager Cosmo Group, firmy biorącej aktywny udział w konsultacjach.
Nesperta nie traci nadziei, że jej wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, a kwalifikacja rynkowa włączona. – Wszystkie sugestie i zmiany zgłaszane drogą formalną przez uczestników dyskusji zostały we wniosku uwzględnione – zapewnia Paulina Iwaszko, menedżer Działu Komunikacji Nesperty.
Na skutek konsultacji branżowych m.in. podwyższono kryterium wieku – o certyfikację może ubiegać się osoba od 18. roku życia (wcześniej od 16.). Ustalono, że przystępujący do egzaminu musi mieć wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu manicure klasycznego, hybrydowego, żelowego, akrylowego i tytanowego oraz podstawowych zdobień, a także znać budowę paznokcia oraz potencjalne choroby z nim związane. Powinien wykazać się również precyzją w pracy z frezarką oraz znać i stosować zasady dotyczące sterylizacji i dezynfekcji. Ponadto kamera służyć będzie tylko do dokumentowania przebiegu egzaminu – pierwotnie nagranie miało być podstawą oceny kandydata dokonywanej zdalnie.