statystyki

Podsumowanie 2017 roku: Najważniejsze zmiany w przepisach dla działów kadr

autor: Karolina Topolska04.01.2018, 09:22; Aktualizacja: 04.01.2018, 09:42
finanse, księgowość

Oto wykaz najważniejszych zmian w prawie.źródło: ShutterStock

Oto wykaz najważniejszych zmian w prawie.

1 stycznia 2017

● wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej dla osób wykonujących pracę na podstawie umów zlecenia lub o świadczenie usług, a także usunięcie regulacji, zgodnie z którą płaca minimalna pracownika w pierwszym roku pracy wynosi 80 proc. wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz nie jest uwzględniany dodatek za pracę w porze nocnej przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia za pracę (ustawa z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. poz. 1265);

● przywrócenie stażu podyplomowego jako obowiązkowego etapu praktycznej nauki zawodów lekarza i lekarza dentysty, który uprzednio został zlikwidowany w 2011 r. (ustawa z 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. poz. 2020);

● zdjęcie z przedsiębiorców zatrudniających mniej niż 50 osób obowiązku ustalania regulaminów pracy i wynagradzania oraz tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, ujednolicenie i wydłużenie terminów na wznoszenie odwołań do sądów pracy w razie rozwiązania umowy, likwidacja obowiązku wydania zbiorczego świadectwa pracy po 24 miesiącach pracy w danej firmie, ograniczenie możliwości karnego podwyższania składki wypadkowej przez ZUS do 150 proc. prawidłowo obliczonej stawki tylko do firm, które celowo zaniżają stawki daniny (ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców; Dz.U. poz. 2255);

● wprowadzenie regulacji umożliwiających uzyskanie świadczenia przedemerytalnego przez osoby, które opiekowały się osobami niepełnosprawnymi (ustawa z 6 października 2016 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych; Dz.U. poz. 1940).

1 marca 2017

● waloryzacja emerytur i rent oraz innych świadczeń, w ramach której emeryci i renciści otrzymali minimum 10-złotową podwyżkę swoich świadczeń, a także podwyższenie najniższych świadczeń emerytalno-rentowych do kwoty połowy płacy minimalnej, czyli 1000 zł (ustawa z 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. poz. 2);

● dodanie nowego kodu przyczyny wyrejestrowania ubezpieczonego: „800 – wyrejestrowanie pracownika w związku z przejściem zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę w trybie art. 231 kodeksu pracy”, co umożliwia ZUS monitorowanie na bieżąco zmian płatników składek dla osób ubezpieczonych (rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 16 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów; Dz.U. poz. 319).


Pozostało jeszcze 71% treści

2 dostępy do wydania cyfrowego DGP w cenie
9,80 zł Za pierwszy miesiąc.
Oferta autoodnawialna
PRENUMERATA 2020
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Dowiedz się więcej

Galerie

Polecane