statystyki

Każdy urząd sam ustala własne procedury przygotowania projektu opisów stanowisk pracy

autor: Ewa Łukasik26.07.2017, 10:00; Aktualizacja: 26.07.2017, 11:36
Zarządzenie nie definiuje zakresu obowiązków komórki organizacyjnej lub pracownika odpowiedzialnego w urzędzie za weryfikację opisów pod względem poprawności ich sporządzenia

Zarządzenie nie definiuje zakresu obowiązków komórki organizacyjnej lub pracownika odpowiedzialnego w urzędzie za weryfikację opisów pod względem poprawności ich sporządzeniaźródło: ShutterStock

Jak należy rozumieć par. 11 ust. 6 zarządzenia prezesa Rady Ministrów z 7 stycznia 2011 r. w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy? Zgodnie z tym przepisem za weryfikację projektu opisu stanowiska pracy pod względem poprawności jego sporządzenia odpowiada komórka organizacyjna albo osoba wyznaczona przez reprezentującego pracodawcę. Czy stosowanie pieczątki przez osobę weryfikującą projekt opisu o treści „Zweryfikowano pod względem formalnym” wystarczy? Kto odpowiada za stronę merytoryczną projektu?

Przytoczone zarządzenie pozostawia pewną elastyczność w odniesieniu do organizacji procesu opisywania stanowisk pracy w urzędzie. Wskazuje, kto jest odpowiedzialny za sporządzenie opisu stanowiska, kto przedkłada projekt opisu do zatwierdzenia, jednak nie określa, kto faktycznie go sporządza. Przepisy nie określają też komórki organizacyjnej bądź stanowiska pracy odpowiedzialnego za weryfikację opisu stanowiska pracy. Ze względu na różnorodność struktury organizacyjnej urzędów kwestię faktycznego sporządzania projektów opisów stanowisk pracy pozostawiono do wewnętrznych uregulowań kierującego urzędem. Może on tak kształtować ten proces, aby dostosować go do realiów urzędu.

Dyrektorowi generalnemu lub osobie upoważnionej

Zgodnie z par. 11 ust. 5 zarządzenia kierujący komórką organizacyjną przedkłada zweryfikowany pod względem poprawności sporządzenia projekt opisu nadzorowanego przez niego stanowiska pracy do zatwierdzenia reprezentującemu pracodawcę (czyli dyrektorowi generalnemu urzędu) lub osobie przez niego upoważnionej. Należy zwrócić uwagę, że reprezentujący pracodawcę nie jest zobligowany do zatwierdzenia przedłożonego mu projektu opisu stanowiska pracy. Ma prawo w drodze upoważnienia wyznaczyć inną osobę lub osoby, które będą za to odpowiedzialne. Osobą upoważnioną do zatwierdzenia wszystkich projektów opisów stanowisk może być np. dyrektor komórki odpowiedzialnej za prowadzenie polityki kadrowej w urzędzie. Innym rozwiązaniem może być upoważnienie wszystkich dyrektorów komórek organizacyjnych do zatwierdzenia opisów stanowisk pracy w jednostkach, którymi kierują.

Natomiast zgodnie z par. 11 ust. 6 zarządzenia za weryfikację projektu opisu stanowiska pracy pod względem poprawności jego sporządzenia odpowiada komórka organizacyjna albo osoba wyznaczona przez reprezentującego pracodawcę. Zarządzenie nie przesądza więc, kto w urzędzie jest za to odpowiedzialny. Decyzja w tym zakresie należy do dyrektora generalnego urzędu (kierownika urzędu) i może zostać uregulowana w wewnętrznych procedurach dotyczących sporządzania opisów stanowisk pracy.


Pozostało jeszcze 59% treści

2 dostępy do wydania cyfrowego DGP w cenie
9,80 zł Za pierwszy miesiąc.
Oferta autoodnawialna
PRENUMERATA 2020
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Dowiedz się więcej

Galerie

Polecane