statystyki

Jak ustalić okres wypowiedzenia dla dyrektora odwołanego ze służby cywilnej

autor: Ewa Łukasik28.06.2017, 08:19; Aktualizacja: 28.06.2017, 08:47
szef, praca, spotkanie

Okres wypowiedzenia przy odwołaniu z wyższego stanowiska w służbie cywilnej ustala się więc w ten sam sposób, jak przy wypowiedzeniu umowy o pracę na czas nieokreślony.źródło: ShutterStock

Wlicza się do niego czas pracy przed powołaniem na wyższe stanowisko u tego samego pracodawcy. Ale czasami trzeba też wziąć pod uwagę zatrudnienie w innym urzędzie.

Pracownik powołany na wyższe stanowisko w służbie cywilnej może być z niego odwołany w każdym czasie. Akt odwołania wywiera podwójny skutek: pozbawia stanowiska powierzonego aktem powołania i jest też równoznaczny z wypowiedzeniem stosunku pracy lub rozwiązaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia. Dlatego też, odwołując pracownika, nie trzeba oddzielnym pismem wręczać mu wypowiedzenia. Bieg okresu wypowiedzenia rozpoczyna się bowiem w takim przypadku z mocy prawa w terminach określonych w kodeksie pracy.

Nie tylko ostatnie zatrudnienie

Okres wypowiedzenia przy odwołaniu z wyższego stanowiska w służbie cywilnej ustala się więc w ten sam sposób, jak przy wypowiedzeniu umowy o pracę na czas nieokreślony. To znaczy stosuje się przepisy dotyczące umowy na czas nieokreślony (o ile regulacje rozdziału III oddziału I k.p. nie stanowią inaczej). Okres wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

- 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

- 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

- 3 miesiące, jeżeli zatrudnienie trwało co najmniej 3 lata.

W niektórych przypadkach odwołanemu pracownikowi będzie więc przysługiwał nawet czteromiesięczny okres wypowiedzenia. [PRZYKŁAD 1]

Sąd Najwyższy w uchwale z 15 stycznia 2003 r. (sygn. akt III PZP 20/02) stwierdził, że przy ustalaniu okresu wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony uwzględnia się wszystkie okresy zatrudnienia u tego samego pracodawcy. Oznacza to, że okres zatrudnienia to nie tylko ostatnie zatrudnienie poprzedzające wypowiedzenie umowy, ale również wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia u pracodawcy, który dokonuje wypowiedzenia. Jeśli zatem pracownik był zatrudniony u tego samego pracodawcy na podstawie kilku stosunków pracy, między którymi wystąpiły przerwy, to przy ustalaniu okresu wypowiedzenia ostatniej umowy na czas nieokreślony sumowaniu podlegają okresy wszystkich umów o pracę. Kumulacji tej podlegają one niezależnie od tego, na jakiej podstawie powstał stosunek pracy (umowa o pracę, mianowanie, powołanie). Przy obliczaniu okresu zatrudnienia pracownika należy też wziąć pod uwagę okres wypowiedzenia umowy o pracę. [PRZYKŁAD 2]

Ważne wszystkie okresy

Przy ustalaniu okresu wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony uwzględnia się wszystkie okresy zatrudnienia u tego samego pracodawcy. Nie ma więc podstaw, aby przy obliczaniu tego okresu dla dodatkowego równoległego stosunku pracy stosować odrębne zasady i wyłączać trwającą równolegle umowę o pracę. W związku z powyższym do czasu zatrudnienia, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia stosunku pracy na podstawie powołania, wlicza się poprzedzające powołanie zatrudnienie u tego samego pracodawcy, w ramach którego członek korpusu służby cywilnej korzysta z urlopu bezpłatnego udzielonego mu na czas powołania na wyższe stanowisko. [PRZYKŁAD 3]

Korzystne przeniesienie

Zgodnie z art. 36 par. 11 k.p. do okresu zatrudnienia u danego pracodawcy wlicza się pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 231 k.p., a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika.

Przepisem takim jest m.in. art. 64 ustawy o służbie cywilnej. Na jego mocy następuje przeniesienie członka korpusu służby cywilnej, na jego wniosek lub za jego zgodą, do innego urzędu. Należy tu podkreślić, że przeniesienie, o którym mowa w art. 64 ustawy o służbie cywilnej, nie powoduje rozwiązania stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą i nawiązania nowego stosunku pracy. Po przeniesieniu dotychczasowy stosunek pracy jest kontynuowany, zmianie ulegają jedynie warunki zatrudnienia.

W konsekwencji, gdy przeniesienie nastąpiło na podstawie art. 64 ustawy o służbie cywilnej, do okresu zatrudnienia, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia, należy wliczyć także okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy. [PRZYKŁAD 4]

Na chorobowym

Osoba powołana na wyższe stanowisko w służbie cywilnej może być odwołana w każdym czasie. Zgodnie z k.p. pracownik zatrudniony na podstawie powołania nie korzysta też z ochrony trwałości stosunku pracy polegającej na ograniczeniu swobody rozwiązania stosunku pracy w przypadkach określonych w k.p. lub przepisach szczególnych. Osoba zajmująca wyższe stanowisko w służbie cywilnej może więc zostać odwołana w okresie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, np. niezdolności do pracy z powodu choroby, w czasie urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub wychowawczego.


Pozostało 64% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Dowiedz się więcej

Galerie

Polecane