statystyki

Jak ustalić okres wypowiedzenia dla dyrektora odwołanego ze służby cywilnej

autor: Ewa Łukasik28.06.2017, 08:19; Aktualizacja: 28.06.2017, 08:47
szef, praca, spotkanie

Okres wypowiedzenia przy odwołaniu z wyższego stanowiska w służbie cywilnej ustala się więc w ten sam sposób, jak przy wypowiedzeniu umowy o pracę na czas nieokreślony.źródło: ShutterStock

Wlicza się do niego czas pracy przed powołaniem na wyższe stanowisko u tego samego pracodawcy. Ale czasami trzeba też wziąć pod uwagę zatrudnienie w innym urzędzie.

Pracownik powołany na wyższe stanowisko w służbie cywilnej może być z niego odwołany w każdym czasie. Akt odwołania wywiera podwójny skutek: pozbawia stanowiska powierzonego aktem powołania i jest też równoznaczny z wypowiedzeniem stosunku pracy lub rozwiązaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia. Dlatego też, odwołując pracownika, nie trzeba oddzielnym pismem wręczać mu wypowiedzenia. Bieg okresu wypowiedzenia rozpoczyna się bowiem w takim przypadku z mocy prawa w terminach określonych w kodeksie pracy.

Nie tylko ostatnie zatrudnienie

Okres wypowiedzenia przy odwołaniu z wyższego stanowiska w służbie cywilnej ustala się więc w ten sam sposób, jak przy wypowiedzeniu umowy o pracę na czas nieokreślony. To znaczy stosuje się przepisy dotyczące umowy na czas nieokreślony (o ile regulacje rozdziału III oddziału I k.p. nie stanowią inaczej). Okres wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

- 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

- 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

- 3 miesiące, jeżeli zatrudnienie trwało co najmniej 3 lata.

W niektórych przypadkach odwołanemu pracownikowi będzie więc przysługiwał nawet czteromiesięczny okres wypowiedzenia. [PRZYKŁAD 1]

Sąd Najwyższy w uchwale z 15 stycznia 2003 r. (sygn. akt III PZP 20/02) stwierdził, że przy ustalaniu okresu wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony uwzględnia się wszystkie okresy zatrudnienia u tego samego pracodawcy. Oznacza to, że okres zatrudnienia to nie tylko ostatnie zatrudnienie poprzedzające wypowiedzenie umowy, ale również wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia u pracodawcy, który dokonuje wypowiedzenia. Jeśli zatem pracownik był zatrudniony u tego samego pracodawcy na podstawie kilku stosunków pracy, między którymi wystąpiły przerwy, to przy ustalaniu okresu wypowiedzenia ostatniej umowy na czas nieokreślony sumowaniu podlegają okresy wszystkich umów o pracę. Kumulacji tej podlegają one niezależnie od tego, na jakiej podstawie powstał stosunek pracy (umowa o pracę, mianowanie, powołanie). Przy obliczaniu okresu zatrudnienia pracownika należy też wziąć pod uwagę okres wypowiedzenia umowy o pracę. [PRZYKŁAD 2]

Ważne wszystkie okresy

Przy ustalaniu okresu wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony uwzględnia się wszystkie okresy zatrudnienia u tego samego pracodawcy. Nie ma więc podstaw, aby przy obliczaniu tego okresu dla dodatkowego równoległego stosunku pracy stosować odrębne zasady i wyłączać trwającą równolegle umowę o pracę. W związku z powyższym do czasu zatrudnienia, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia stosunku pracy na podstawie powołania, wlicza się poprzedzające powołanie zatrudnienie u tego samego pracodawcy, w ramach którego członek korpusu służby cywilnej korzysta z urlopu bezpłatnego udzielonego mu na czas powołania na wyższe stanowisko. [PRZYKŁAD 3]

Korzystne przeniesienie

Zgodnie z art. 36 par. 11 k.p. do okresu zatrudnienia u danego pracodawcy wlicza się pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 231 k.p., a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika.

Przepisem takim jest m.in. art. 64 ustawy o służbie cywilnej. Na jego mocy następuje przeniesienie członka korpusu służby cywilnej, na jego wniosek lub za jego zgodą, do innego urzędu. Należy tu podkreślić, że przeniesienie, o którym mowa w art. 64 ustawy o służbie cywilnej, nie powoduje rozwiązania stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą i nawiązania nowego stosunku pracy. Po przeniesieniu dotychczasowy stosunek pracy jest kontynuowany, zmianie ulegają jedynie warunki zatrudnienia.

W konsekwencji, gdy przeniesienie nastąpiło na podstawie art. 64 ustawy o służbie cywilnej, do okresu zatrudnienia, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia, należy wliczyć także okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy. [PRZYKŁAD 4]

Na chorobowym

Osoba powołana na wyższe stanowisko w służbie cywilnej może być odwołana w każdym czasie. Zgodnie z k.p. pracownik zatrudniony na podstawie powołania nie korzysta też z ochrony trwałości stosunku pracy polegającej na ograniczeniu swobody rozwiązania stosunku pracy w przypadkach określonych w k.p. lub przepisach szczególnych. Osoba zajmująca wyższe stanowisko w służbie cywilnej może więc zostać odwołana w okresie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, np. niezdolności do pracy z powodu choroby, w czasie urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub wychowawczego.


Pozostało jeszcze 64% treści

Czytaj wszystkie artykuły na gazetaprawna.pl oraz w e-wydaniu DGP
Zapłać 97,90 zł Kup abonamentna miesiąc
Mam kod promocyjny
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Dowiedz się więcej

Galerie

Polecane