statystyki

Do wyeliminowania śmieciówek potrzebny jest jeszcze jeden krok

autor: Anna Kwiatkowska27.04.2017, 07:25; Aktualizacja: 27.04.2017, 07:28
umowa, para, małżeństwo, związek, konkubinat

Choć podleganie ubezpieczeniu chorobowemu jest dla zleceniobiorców dobrowolne, to jednak większość z nich decyduje się na zgłoszenie do niego.źródło: ShutterStock

Zleceniobiorca nie może tracić prawa do zasiłku tylko dlatego, że płatnik zapomniał zgłosić go do ubezpieczenia chorobowego. Przy etatach takich patologii nie ma.

Choć podleganie ubezpieczeniu chorobowemu jest dla zleceniobiorców dobrowolne, to jednak większość z nich decyduje się na zgłoszenie do niego. Składka jest relatywnie niska (2,45 proc. podstawy wymiaru), a jej opłacanie zapewnia zasiłek chorobowy i macierzyński. Tak jak w przypadku pozostałych rodzajów ubezpieczeń społecznych, którym zleceniobiorca podlega obowiązkowo, także i w przypadku ubezpieczenia chorobowego jest on zgłaszany do ZUS przez płatnika (zleceniodawcę). Jeśli płatnik tego nie zrobi, zleceniobiorca nie będzie podlegał temu ubezpieczeniu, o czym w praktyce dowie się dopiero z decyzji ZUS, który odmówi mu prawa do zasiłku. Problem polega na tym, że stoi wtedy na straconej pozycji, bo dla ZUS, co wynika z przepisów, liczy się wyłącznie formalne zgłoszenie do ubezpieczeń, a nie samo zadeklarowanie płatnikowi chęci podlegania takiemu ubezpieczeniu.

Nie z mocy prawa

Sytuacja zleceniobiorców jest specyficzna. Przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych stanowią, że podlegają oni obowiązkowo trzem rodzajom ubezpieczeń społecznych – emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu. Obowiązek zgłoszenia ich do ZUS wynika z mocy prawa, nie jest zależny od woli zainteresowanego, chyba że cały tytuł do ubezpieczeń jest dobrowolny (np. zleceniobiorca pracuje w innej firmie na etacie). Podleganie ubezpieczeniom obowiązkowo ma też ten skutek, że nawet gdy firma nie zgłosi zleceniobiorcy do ZUS, to i tak jest on chroniony. Może bowiem zawiadomić o całej sytuacji ZUS, który ustali, od jakiej daty te rodzaje ubezpieczenia trwają i w jakiej wysokości składki powinny być opłacone. Jeśli np. zleceniobiorca w czasie przed zgłoszeniem uległ wypadkowi w trakcie wykonywania obowiązków, to może liczyć na zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego. Jednak ubezpieczenie chorobowe rządzi się innymi prawami. Zleceniobiorcy muszą zadeklarować płatnikowi, że chcą mu podlegać, a ten powinien niezwłocznie zgłosić ich do tego ubezpieczenia. Ubezpieczenie to nie powstaje z mocy prawa z chwilą rozpoczęcia wykonywania zlecenia, ale najwcześniej od dnia zgłoszenia. Istnieje jeden wyjątek od tej zasady – jeśli płatnik będzie zgłaszał zleceniobiorcę jednocześnie do wszystkich czterech rodzajów ubezpieczeń, łącznie z chorobowym, to może to zrobić do siedmiu dni wstecz. Nie będzie to możliwe, gdy zleceniobiorca będzie chciał przystąpić do chorobowego już w trakcie trwania zlecenia. Wtedy objęcie tym ubezpieczeniem nastąpi od dnia zgłoszenia lub później – zgodnie z wnioskiem.

I w tym miejscu sytuacja zleceniobiorców jest gorsza niż pracowników, w przypadku których także objęcie ubezpieczeniem chorobowym następuje z mocy prawa. Pracodawca też musi zgłosić zatrudnionych na umowę o pracę do ZUS, ale ma to charakter deklaratoryjny. Jeśli tego nie zrobi, pracownik może poinformować o tym ZUS, który ustali wstecznie datę objęcia także ubezpieczeniem chorobowym.

Korekta nie pomoże

Gdy więc przeświadczony o podleganiu ubezpieczeniu chorobowemu zleceniobiorca złoży zaświadczenie lekarskie, ZUS zasiłku mu odmówi. Na nic zdadzą się próby udowadniania w odwołaniu, że zleceniobiorca deklarował płatnikowi chęć podlegania temu ubezpieczeniu. Na tym etapie nie pomoże też już sam płatnik. Nie może on bowiem złożyć korekty dokumentów, w których zgłosiłby wstecznie zleceniobiorcę do ubezpieczeń. Korekta nie będzie też mogła być złożona, jeśli spór dotyczy nie samego faktu zgłoszenia, ale daty jego dokonania. Przypomnijmy, że zgodnie z ogólną zasadą prawo do świadczeń chorobowych osoba ubezpieczona dobrowolnie nabywa dopiero po 90 dniach jemu podlegania. Gdy więc płatnik zgłosił zleceniobiorcę zbyt późno, może się okazać, że zwłoka zaważyła na prawie do zasiłku. Także w tym przypadku ZUS nie weźmie pod uwagę zapewnień zleceniobiorcy czy dokumentów świadczących, że chciał podlegać ubezpieczeniu chorobowemu dużo wcześniej. [przykład]


Pozostało 60% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Komentarze (1)

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Dowiedz się więcej

Galerie

Polecane