Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył na UPC Polska karę w wysokości 12,59 mln zł za wygórowane koszty wypowiedzenia umowy, podał Urząd.

Operator stoi na stanowisku, że jego działania były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i zapowiada odwołanie od decyzji UOKiK.

"UPC Polska to spółka, która świadczy konsumentom usługi telekomunikacyjne, takie jak dostęp do internetu, telewizji kablowej oraz telefonii stacjonarnej. Do UOKiK wpływały liczne zgłoszenia, dotyczące nieprawidłowego naliczania i pobierania rażąco wysokich opłat, kiedy konsument zrezygnuje z usług przed końcem umowy zawartej na rok lub dwa - czyli czas oznaczony" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z prawem telekomunikacyjnym, w przypadku rozwiązania umowy na czas określony wysokość roszczenia w związku z wypowiedzeniem jej przez abonenta lub z jego winy nie może przekroczyć wysokości przyznanej ulgi, pomniejszonej proporcjonalnie do okresu od zawarcia do rozwiązania, wskazał Urząd.

"Prezes UOKiK stwierdził, że naliczając zawyżone opłaty za wypowiedzenie umowy przed terminem UPC narusza zbiorowe interesy konsumentów. Spółka stosuje nieuczciwą praktykę rynkową, ustalając wysokość ulg. W efekcie żądane przez UPC należności w momencie rezygnacji przez klienta przed końcem umowy znacznie przewyższały sumę opłat, jakie poniósłby konsument, gdyby płacił miesięczny abonament do końca okresu trwania umowy. Pozytywną informacją jest to, że spółka w wielu przypadkach nie pobierała należności w wysokości pierwotnie naliczonej. Klienci nie mieli jednak świadomości tego, co wpływało na ich decyzje o kontynuowaniu umowy" - czytamy dalej.

Prezes Urzędu nałożył na UPC Polska karę w wysokości 12 585 082 zł. Gdy decyzja się uprawomocni, to w jej wyniku abonenci otrzymają zwrot nieprawidłowo pobranych opłat. Przysługuje od niej odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

"Podjęte działania były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Zakwestionowana przez UOKiK praktyka spółki była analizowana w innych postępowaniach organu i nie wzbudziła jego zastrzeżeń. Planujemy odwołanie się od decyzji" - czytamy w stanowisku przekazanym przez biuro prasowe operatora.

UPC Polska jest dostawcą cyfrowych usług kablowych: telewizji, szerokopasmowego internetu i telefonii dla klientów indywidualnych i biznesowych. Na koniec 2021 r. UPC Polska miało 1,57 mln klientów z 3,35 mln abonamentów cyfrowych.

Na początku kwietnia 2022 r. P4 - operator sieci Play - sfinalizował transakcję nabycia 100% udziałów UPC Polska od Liberty Global. Kwota transakcji wyniosła 7 mld zł.

(ISBnews)