Finalne dane Głównego Urzędu Statystycznego były zgodne ze wstępnymi szacunkami. Cel Narodowego Banku Polskiego to inflacja na poziomie 2,5 proc. z tolerancją o 1 pkt proc. w górę i w dół.

Dziś główna stopa NBP wynosi 1,25 proc. Ale już rentowność obligacji skarbowych przekracza 3 proc. Dochodowość papierów dwuletnich jest najwyższa od ponad sześciu lat. To oznacza, że rynek spodziewa się znaczącego zacieśnienia polityki pieniężnej. – Rynek reaguje szybko, ale często przereagowuje i tak może być w tym przypadku – mówi Piotr Bujak, główny ekonomista banku PKO BP. Jego zdaniem główna stopa NBP dojdzie w najbliższych miesiącach do 2–2,5 proc.