Kto w ramach działań aktywizujących dostanie dofinansowanie do szkolenia zawodowego, zakupu ubrań, usług fryzjerskich, kosmetycznych, środków czystości – nie zapłaci podatku.
Minister finansów zaniecha jego poboru, jeżeli beneficjent uzyska taki przychód od 1 stycznia 2015 r. do końca 2016 r. – wynika z opublikowanego projektu rozporządzenia.
Oprócz tego zakłada on przedłużenie innych, dotychczasowych preferencji, które wynikają z obecnie obowiązującego rozporządzenia z 19 grudnia 2014 r. (Dz.U. poz. 1931).
Chodzi o przychody uzyskane dzięki instrumentom pomocy przewidzianym w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 149 ze zm.). Dzięki rozporządzeniu absolwenci centrum i klubów integracji społecznej nadal nie będą płacić PIT od jednorazowych środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej.
Fiskus nie weźmie też PIT, gdy bezrobotny otrzyma ryczałt na przejazdy na szkolenia oraz na zakwaterowanie (w ramach bonu szkoleniowego), ryczałt na koszty przejazdu do miejsca odbywania stażu i z powrotem (w ramach bonu stażowego) oraz świadczenia w ramach bonu na zasiedlenie.
Preferencją będą też objęte środki ze specjalnych programów mających na celu pomoc w dostosowaniu kwalifikacji i umiejętności zawodowych lub zdobycie nowych, a także wsparcie zagrożonych likwidacją lub istniejących i tworzonych miejsc pracy.
Preferencja będzie dotyczyć przychodów uzyskanych ze wszystkich tych tytułów do końca 2016 r.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru PIT – w konsultacjach

Wypełnij PIT z "Dziennikiem Gazetą Prawną" - program do rozliczeń i poradnik dla podatnika 4 i 5 stycznia w kioskach