PIT za rok 2015 podatnicy rozliczą na nowych formularzach. Mogą też to zrobić za pośrednictwem usługi PFR, czyli wstępnie uzupełnionych zeznań.

W świetle prawa na osobach fizycznych zamieszkałych na terytorium RP ciąży obowiązek podatkowy. Oznacza to, że osoby te są zobligowane do odprowadzania podatku od całości dochodów/przychodów bez względu na miejsce położenia ich źródeł. Niesie to za sobą obowiązek cyklicznego składania zeznań podatkowych do 30 kwietnia po zakończeniu roku podatkowego. Zeznanie trafia do Urzędu Skarbowego w postaci elektronicznej lub tradycyjnego, papierowego formularza.

Uproszczona forma: wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe

Znacznym ułatwieniem dla podatników jest udostępniona przez Ministerstwo Finansów usługa PFR- pre-filled tax return. Od marca tego roku można używać gotowej propozycji rozliczenia rocznego.

Jak skorzystać ze wstępnie wypełnionego rozeznania PFR?

Na początku należy pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Finansów zeznanie PFR i wybrać sposób rozliczenia (indywidualny bądź wspólnie z małżonkiem). Kolejny krok to podanie danych osobowych m.in. PESEL i NIP a także kwotę przychodu uzyskanego w danym roku. Jeśli jednak podatnik błędnie wypełni te dane, system po piątej próbie uwierzytelniania zablokuje dostęp do usługi. Wtedy jedyną alternatywą pozostają e-deklaracje i tradycyjna, papierowa metoda rozliczeń. Aplikacja udostępnia PIT wizualnie zbliżony do tych papierowych. Po weryfikacji wszystkich danych można przystąpić do wyboru ulg podatkowych, które przysługują podatnikom, to m.in. „ulga na dzieci”. Ostatnia czynnością będzie wydrukowanie deklaracji lub przesłanie jej elektronicznie (wówczas wymagany jest podpis elektroniczny). Taki sam podpis wymagany jest przy każdej e-deklaracji.

System weryfikuje przesłane zeznanie nadając mu określony status. PFR cechuje prostota i szybkość wypełniania PIT-ów. Taki sposób składania zeznań podatkowych zmniejsza ryzyko popełnienia błędów przy podawanych informacjach w stosunku do innych metod rozliczeniowych.

Nowe formularze od 2016 r.

Za rok 2015 podatnicy rozliczą się za pośrednictwem nowych formularzy.
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów rocznego podatku oraz zeznań podatkowych w zakresie PIT zmienia się formularz:
-rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym (PIT-40)
- zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub strat w roku podatkowym (PIT-37)
- zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub strat w roku podatkowym (PIT-36)
- zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub strat w roku podatkowym (PIT-38)
- zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub strat w roku podatkowym (PIT-36L)
- zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub strat w roku podatkowym (PIT-39)
Wzory te udostępnione zostaną przez Ministerstwo Finansów. Formularze stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat liczonych od dnia 1 stycznia 2015.


Wspólne zeznania podatkowe

Tak jak w przypadku PFR oraz e-deklaracji , PIT możemy rozliczać wspólnie z małżonkiem. Jednym z wyjątków jest PIT 63L, który wybierają podatnicy odprowadzający podatek liniowy. Ten rodzaj zaznania wymaga indywidualnego uzupełnienia. Większość jednak może podpisać jeden małżonek wypełniający deklarację. Nie potrzebne są zatem dodatkowe pełnomocnictwa, gdyż złożenie jednego podpisu uznawane jest za zgodę drugiego małżonka na wypełnienie deklaracji wspólnie. Wówczas osoba wypełniająca PIT działa w imieniu własnym i drugiego małżonka.

Wypełnij PIT z "Dziennikiem Gazetą Prawną" - program do rozliczeń i poradnik dla podatnika 4 i 5 stycznia w kioskach