Od 1 stycznia 2016 r. faktury korygujące będą ujmowane w bieżących przychodach i kosztach. Jednak tylko wtedy, gdy przyczyną zmian będzie upust, rabat lub zwrot towaru.

Dzięki temu przedsiębiorca, który wystawi lub otrzyma fakturę korygującą - np. w związku z obniżeniem ceny towaru - ujmie ją w przychodach i kosztach jej okresu, bez potrzeby wracania do faktury pierwotnej. Nie będzie więc narażony na zapłatę odsetek od zaległości podatkowej w sytuacji, gdy obniżka zmniejszy jego koszty.

Korzystne dla przedsiębiorców rozwiązanie wciąż jednak nie będzie miało zastosowania do korekt związanych z błędami rachunkowymi lub pomyłkami. Te nadal trzeba będzie korygować wstecz.

Nowe regulacje (art. 15 ust. 4i ustawy o PIT, art. 12 ust.3j ustawy o CIT) wejdą w życie od nowego roku i będą miały zastosowanie również do przychodów i kosztów powstałych przed tą datą w sytuacji, gdy faktura korygująca zostanie wystawiona po 1 stycznia 2016.

Obecnie obowiązujące przepisy nie precyzują wprost momentu dokonywania korekt. Organy podatkowe i sądy administracyjne interpretują je jednak ze szkodą dla podatników uznając, że wszelkie korekty do końca 2015 r. muszą być wstecz.

Wypełnij PIT z "Dziennikiem Gazetą Prawną" - program do rozliczeń i poradnik dla podatnika 4 i 5 stycznia w kioskach