Nie ziściły się obawy ekspertów, że w spółkach z estońskim CIT lepiej wstrzymać się z wypłatą zaliczek na poczet dywidendy. Dyrektor KIS właśnie potwierdził, że od 2022 r. przepisy pozwalają, by spółka, która wypłaciła dywidendową zaliczkę, pomniejszyła potrącany od niej 19-proc. PIT o część podatku należnego od dochodów spółki.

Na odmienną wykładnię, z tym że dotyczącą 2021 r., zwróciliśmy uwagę w artykule „W estońskim CIT lepiej wstrzymać się z zaliczkami na dywidendy” (DGP nr 28/2022). W interpretacji z 27 stycznia 2022 r. (sygn. 0112-KDIL2-1.4011.981.2021.4.DJ) dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił, że obowiązujące w 2021 r. przepisy o ryczałcie od dochodów spółek (potocznie zwanym estońskim CIT) nie pozwalały na pomniejszenie zaliczki na PIT od dochodów wspólnika o część CIT należnego od spółki. W efekcie łączne opodatkowanie zaliczek wypłacanych wspólnikom na poczet dywidendy wynosiło w trakcie roku 39 proc. (20 proc. od spółki i 19 proc. od wspólnika).
Przepisy zmieniły się od 2022 r., ale eksperci obawiali się, że fiskus podtrzyma swoją niekorzystną wykładnię. Najnowsza interpretacja rozwiewa te obawy.
Pytanie zadała spółka, która planowała dopiero wybór ryczałtu od dochodów spółek. To oznaczałoby, że musiałaby płacić podatek dopiero od wypłaty zysku, w tym także w formie zaliczek na poczet dywidendy. Płaciłaby 10-proc. estoński CIT (bo byłaby małym podatnikiem).
Jednocześnie potrącałaby jako płatnik 19-proc. PIT od wypłacanej wspólnikowi dywidendy (zaliczki na poczet dywidendy). Uwzględniałaby przy tym art. 30a ust. 19 ustawy o PIT, który pozwala na odliczenie 90 proc. ryczałtu należnego od dochodów spółki (będącej małym podatnikiem).
W 2021 r. przepis ten mówił o odliczaniu 90 proc. należnego ryczałtu (od dochodów spółek) od PIT wspólnika z tytułu wypłaconej dywidendy. Natomiast od 2022 r. mówi o odliczeniu 90 proc. tego ryczałtu od PIT wspólnika z tytułu podzielonego zysku spółki.
Spółka uznała więc, że mogłaby dokonać tego odliczenia również przy wypłatach zaliczek na poczet dywidendy. Argumentowała, że zgodnie z art. 28m ust. 2 ustawy o CIT powinny być one opodatkowane tak jak pozostałe dochody spółki z tytułu podzielonych zysków.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej to potwierdził. Dodał, że inny wniosek byłby sprzeczny z aktualnym brzmieniem art. 30a ust. 19 ustawy o PIT, gdzie wprost jest mowa o tym, że mechanizm odliczenia w estońskim CIT dotyczy każdej wypłaty podzielonego zysku, a więc także zaliczek na poczet dywidendy.
Organ wskazał, że potwierdzają to również objaśnienia podatkowego ministra finansów z 23 grudnia 2021 r.
Dodał, że poszerzenie zakresu stosowania mechanizmu odliczenia w estońskim CIT było intencją ustawodawcy, co potwierdza uzasadnienie do Polskiego Ładu, czyli nowelizacji z 29 października 2021 r. (Dz.U. poz. 2105 ze zm.). ©℗

Znikł jeden problem, pozostał inny

Nadal aktualna pozostaje natomiast kwestia, na którą zwróciliśmy uwagę w artykule „Estońska pułapka na podatników” (DGP nr 93/2022). Wskazaliśmy wtedy na interpretację dyrektora KIS z 5 maja 2022 r. (sygn. 0111-KDIB1-1.4010.67.2022.4.BS), z której wynika, że spółka z estońskim CIT musi uiścić ryczałt do końca lipca tego samego roku, w którym wypłaca zaliczkę na poczet dywidendy, nawet jeżeli do tej wypłaty dojdzie dopiero w drugiej połowie roku (np. sierpniu).
Cytowani przez nas eksperci uznali to za absurd, bo zobowiązanie podatkowe nie może powstać przed zdarzeniem, które generuje takie zobowiązanie.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 2 czerwca 2022 r., sygn. 0115-KDIT1.4011.176.2022.1.MR