Ministerstwo Finansów poinformowało w środę, że pracuje nad przedłużeniem na kolejne lata obowiązywania rozporządzenia o zaniechaniu poboru PIT od niektórych dochodów związanych z kredytem mieszkaniowym. Chodzi m.in. o kwoty kredytu umorzone przez banki.

Jak przypomniało w komunikacie MF, obowiązujące od 27 marca 2020 r. rozporządzenie przewiduje w praktyce zwolnienie podatników z PIT od umorzonych przez banki kwot spłat wierzytelności z tytułu kredytów hipotecznych zaciągniętych na własne cele mieszkaniowe lub kwot, wobec których zastosowano ujemne oprocentowanie kredytu.

Ministerstwo poinformowało, że wobec informacji o planowanym przez sektor bankowy masowym zawieraniu ugód z klientami, którzy mają „kredyty frankowe”, w wyniku czego dojdzie do umorzenia części wierzytelności, minister finansów podjął decyzję o przedłużeniu zaniechania poboru PIT na następne lata.

„Obecnie trwają wstępne prace koncepcyjne nad projektem przepisów. Podstawę prawną do jego wydania stanowi art. 22 Ordynacji podatkowej” - zaznaczyło MF.