PIT w 2021 r. Do kiedy trzeba złożyć formularz? Jakie obowiązują progi podatkowe? Z jakich ulg można skorzystać? Dowiesz się z tego artykułu.

Rozliczenie zeznań PIT stało się prostsze dzięki usłudze Twój e-PIT. Dla większości podatników (np. osób pracujących na etacie lub umowie cywilnoprawnej) poszczególne rubryki w formularzu wypełnia administracja skarbowa. Podatnik może tak wypełniony formularz zaakceptować, skorygować lub odrzucić i wypełnić go samemu. Jeśli nie zrobi niczego, zeznanie zostanie uznane za złożone w formie zaproponowanej przez urzędników.

Z kilku powodów warto jednak zainteresować się swoim PIT-em. Po pierwsze, skarbówka nie wypełni całego zeznania osobom prowadzącym działalność gospodarczą. Po drugie, w gotowym PIT-cie może przytrafić się błąd, który lepiej w porę skorygować. Po trzecie, rozliczenia przygotowane przez urzędników siłą rzeczy mogą nie uwzględniać wszystkich ulg, skarbówka nie ma bowiem wiedzy np. o przeprowadzonym remoncie uprawniającym do ulgi na termomodernizację czy darowiźnie, którą możemy odliczyć w zeznaniu rocznym. Po czwarte, zyskujemy swobodę w wyborze organizacji, której przekażemy 1 proc. podatku (domyślnie wybrana jest ta organizacja, którą wsparliśmy rok temu). Wreszcie po piąte, zwykle szybciej otrzymamy ewentualny zwrot nadpłaconego podatku, zwłaszcza wtedy, gdy rozliczymy się przez internet nie czekając na ostateczny termin.

Do kiedy trzeba złożyć PIT 2021?

PIT za 2020 r. większość podatników musi złożyć w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia 2021 r. Dotyczy to m.in. osób rozliczających PIT-37 (umowa o pracę, umowy cywilnoprawne) i PIT-36 (działalność gospodarcza).

W ubiegłym roku termin na złożenie zeznań był wydłużony do 1 czerwca, ale wynikało to z regulacji przyjętych z powodu pierwszej fali pandemii koronawirusa. Obowiązywały one tylko w stosunku do zeznań PIT za 2019 r. i nie ma zastosowania wobec PIT-ów za rok 2020.

Inny termin dotyczy ryczałtowców i przedsiębiorców na karcie podatkowej. Podatnicy rozliczający się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych muszą złożyć PIT-28 lub PIT-28S w terminie od 15 lutego do 28 lutego. Podatnicy opodatkowani kartą podatkową nie składają zeznań rocznych, muszą jednak do 1 lutego 2021 r. przesłać formularz PIT-16A.

Progi podatkowe 2020/2021

Progi podatkowe dotyczą osób fizycznych rozliczających się na zasadach ogólnych (a więc nie w formie ryczałtu ani podatku liniowego), inaczej mówiąc: według skali podatkowej.

W Polsce obowiązują obecnie dwie stawki podatku PIT: 17 proc. i 32 proc. Pierwsza z nich dotyczy podatników, których podstawa obliczenia podatku za zeszły rok nie jest wyższa niż 85 528 zł. Jeśli czyjś dochód po odliczeniach mieści się w tym limicie, mówimy, że znajduje się w pierwszym progu podatkowym. Po przekroczeniu limitu 85 528 zł wchodzi się w drugi próg podatkowy. Stawka podatku od nadwyżki ponad limit wynosi wtedy 32 proc.

Limitu 85 528 zł nie można w prosty sposób utożsamiać z zarobkami brutto ani netto. Jest to podstawa obliczenia podatku, inaczej dochód po odliczeniach. Aby obliczyć jego wysokość, od przychodów odejmujemy koszty uzyskania przychodów, a także składki na ubezpieczenie społeczne i ewentualnie niektóre ulgi (te, które odliczamy od dochodu, a nie od podatku).

Podatek obliczamy, mnożąc podstawę przez odpowiednie stawki wynikające ze skali podatkowej. Od wyniku odejmujemy jeszcze kwotę zmniejszającą podatek oraz ewentualnie następne ulgi (te, które odliczamy od podatku, a nie od dochodu).

Kwotę zmniejszającą podatek obliczamy w następujący sposób:

Podstawa obliczenia podatku Kwotę zmniejszającą podatek
do 8 tys. zł 1 360 zł
od 8 tys. zł do 13 tys. zł 1 360 zł minus kwota obliczona wg wzoru: [834,88 zł × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł)] ÷ 5 000 zł
od 13 tys. zł do 85 528 zł 525,12 zł
od 85 528 zł do 127 tys. zł 525,12 zł minus kwota obliczona wg wzoru: [525,12 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł)] ÷ 41 472 zł

Wynika z tego, że osoby osiągające roczny dochód po odliczeniach niższy niż 8 tys. zł, podatku dochodowego nie płacą w ogóle – jest to tzw. kwota wolna od podatku. Z kolei osoby osiągające roczny dochód po odliczeniach wyższy niż 127 tys. zł nie mogą skorzystać z kwoty zmniejszającej.

Ulgi podatkowe 2021

Nowością w zeznaniu rocznym za 2020 r. jest możliwość odliczenia darowizn na cele związane ze zwalczaniem pandemii Covid-19. Do preferencji kwalifikują się darowizny rzeczowe i pieniężne przekazane podmiotom leczniczym, Agencji Rezerw Materiałowych lub Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych. Wysokość ulgi zależy od czasu, w którym udzielono darowizny. W innym wariancie ulga pozwala odliczyć darowizny komputerów przekazanych na rzecz placówek oświatowych.

Wiele mówiło się o ograniczeniu, a w niektórych przypadkach wręcz likwidacji ulgi abolicyjnej. Przepisy w tym zakresie obowiązują jednak dopiero od 1 stycznia 2021 r. To oznacza, że w osoby pracujące za granicą mogą skorzystać w tym roku z ulgi abolicyjnej na starych zasadach, nowe regulacje będą zaś dotyczyły zeznać za rok 2021, składanych dopiero w 2022 r. Potwierdziło to Ministerstwo Finansów.

Rok 2020 był pierwszym, w którym przez wszystkie miesiące obowiązywała ulga dla młodych. Zwalnia ona z podatku dochody osób do 26 lat, osiągnięte z umów o pracę (lub pokrewnych) oraz umów zlecenia, do wysokości 85 528 zł rocznie. Jeśli młody podatnik osiągał wyłącznie takie dochody, nie musi składać rozliczenia rocznego. Z podatku nie jest jednak zwolniony, jeśli zarabiał np. prowadząc działalność gospodarczą lub wykonując umowę o dzieło.

Nadal obowiązują ulgi znane z ubiegłych lat, tj:

  • ulga na dziecko
  • ulga na darowiznę
  • ulga rehabilitacyjna
  • ulga na internet
  • ulga na termomodernizację
  • ulga B+R
  • ulga IP Box
  • odliczenie wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).