Od 2013 r. z ulgi internetowej mogą skorzystać osoby, które w latach 2005–2011 nie dokonywały odliczeń z tego tytułu lub po raz pierwszy uwzględniły ulgę w rozliczeniu za 2012 r. Osoby te mogą odliczać wydatki poniesione za korzystanie z internetu wyłącznie przez dwa kolejne lata podatkowe.
Czy podatnicy, którzy skorzystali z ulgi internetowej w poprzednich latach, mogą odliczyć wydatki za internet również w zeznaniu za 2013 r.?
Nie. Od 2013 r. z ulgi internetowej mogą skorzystać osoby, które w latach 2005–2011 nie dokonywały odliczeń z tego tytułu lub po raz pierwszy uwzględniły ulgę w rozliczeniu za 2012 r. Osoby te mogą odliczać wydatki poniesione za korzystanie z internetu wyłącznie przez dwa kolejne lata podatkowe. Oznacza to, że dla wszystkich tych podatników, którzy w zeznaniach podatkowych składanych za 2011 r. i lata wcześniejsze korzystali z ulgi internetowej, zeznanie za 2012 r. było ostatnim, w którym mogli dokonać odliczenia poniesionych z tego tytułu wydatków. Uwaga: osoba, która po raz pierwszy skorzystała z ulgi internetowej w zeznaniu podatkowym składanym za 2012 r., będzie mogła skorzystać z tego odliczenia wyłącznie za 2013 r.