Małżonek w wyniku podziału majątku wspólnego nabywa udział w nieruchomości, który wcześniej mu nie przypadał. Jeśli go sprzedaje przed upływem 5 lat, musi zapłacić PIT.
Podatniczka razem z mężem kupiła w 1999 r. działkę (do majątku wspólnego). W 2005 r. małżonkowie zawarli w formie aktu notarialnego umowę znoszącą wspólność majątkową. Podzielili się majątkiem: działka trafiła w całości do podatniczki. Ta w 2007 r. ją sprzedała i zapłaciła podatek. Doszła jednak do wniosku, że danina była nienależna, ponieważ od nabycia działki minęło więcej niż 5 lat, a zgodnie z przepisami ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) po takim czasie można pozbyć się nieruchomości bez podatku. Organy podatkowe odmówiły jednak stwierdzenia nadpłaty. Ich zdaniem podatniczka część nieruchomości nabyła dopiero w 2005 r. Skoro sprzedała całą działkę, to od tej części miała obowiązek zapłacić PIT, bo w tym wypadku nie upłynął jeszcze 5-letni okres.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zgodził się z organami podatkowymi. Stwierdził, że w omawianej sprawie istotny jest moment podpisania umowy o rozdzielności małżeńskiej i podziału majątku. W jego efekcie skarżąca nabyła bowiem część nieruchomości. Nastąpiło to w 2005 r., co oznacza, że sprzedaż w 2007 r. całej działki rodziła obowiązek podatkowy w PIT. Sąd uznał zatem, że podatniczka miała obowiązek opodatkować przychód ze sprzedaży połowy nieruchomości nabytej w drodze podziału majątku wspólnego stawką 10 proc.
Sąd wyjaśnił też, że otrzymanie przez podatniczkę udziałów w nieruchomościach – w wyniku podziału majątku wspólnego – nie skutkowało powstaniem obowiązku podatkowego od przychodów z tytułu podziału tego majątku.
Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Gdańsku z 24 lipca 2013 r., sygn. akt I SA/Gd 659/13. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia