Uprawnienie do skorzystania z przywileju przysługuje także osobie, której przyznano orzeczenie o niepełnosprawności na czas określony.
Prawo do odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków na zakup leków przysługuje osobie, której dotyczy wydatek, ale pod warunkiem m.in. posiadania przez nią orzeczenia o niepełnosprawności.

Które koszty można wziąć pod uwagę