Tomasz Rysiak, radca prawny, Kancelaria Prawnicza Magnusson, zwraca uwagę, że art. 12 ust 1 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) wprowadza definicję przychodów ze stosunku pracy, zgodnie z którą za przychody ze stosunku pracy uważa się m.in. wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, w tym wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Tym samym wartość posiłków sfinansowanych pracownikowi przez pracodawcę stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy opodatkowany na zasadach analogicznych do wynagrodzenia – wyjaśnia Tomasz Rysiak.

Jednocześnie zastrzega, że przychód otrzymany przez pracownika w formie sfinansowania przez pracodawcę posiłku może zostać zwolniony z podatku. Zgodnie z art. 21 ust 1 pkt 11b ustawy o PIT wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych przez pracownika od pracodawcy bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniających do uzyskania na ich podstawie posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych, w przypadku gdy pracodawca, mimo ciążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, nie ma możliwości wydania pracownikom posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych.

– Gdy pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikowi posiłek na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów, np. na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 23 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów, ekwiwalent za posiłek otrzymany przez pracownika powinien być zwolniony z PIT – podkreśla Tomasz Rysiak.

Wskazuje też na interpretację dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 lipca 2008 r. (nr IPPB1/415-481/08-5/AŻ), zgodnie z którą, zwrot pracownikowi wydatku poniesionego na zakup produktów niezbędnych do przygotowania posiłku profilaktycznego, nie korzysta ze zwolnienia z PIT.