Od początku pandemii do fiskusa trafiło ponad 87 tys. wniosków o ulgi w spłacie zobowiązań. Niezależnie od tego ponad 334 tys. podatników nie zapłaciło odsetek za zwłokę od zapłaty PIT za 2019 r. po 30 kwietnia, a 6184 – od uiszczenia daniny solidarnościowej po tym terminie.
Wynika tak z danych przedstawionych w zeszłym tygodniu przez dr. Przemysława Szymczyka, dyrektora departamentu systemu podatkowego w Ministerstwie Finansów, podczas wideokonferencji zorganizowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).
Pokazują one, że od połowy marca przedsiębiorcy złożyli ponad 76 tys. wniosków o ulgi w spłacie podatków, a osoby fizyczne nieprowadzące biznesu ponad 11 tys.