Na złożenie zeznania za 2019 r. osoby fizyczne mają czas do 1 czerwca, ale bezpieczniej rozliczyć się dzień wcześniej, czyli 31 maja. Do tego samego dnia powinni złożyć deklarację za 2019 r. osoby prawne. Niektórzy (np. szpitale) mają jeszcze więcej czasu – do 31 lipca.
Jeśli chodzi o podatników PIT, to minister finansów nie zdecydował się na proste przesunięcie terminu na złożenie deklaracji. Za spóźnienie nie będzie po prostu odsetek za zwłokę ani kar na podstawie kodeksu karnego skarbowego (skarbówka nie będzie prowadzić postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe).
Ale uwaga: nie będzie kar, jeżeli podatnik złoży zeznanie do 31 maja br., zgodnie z tarczą 1.0.
Co prawda termin ten przypada w niedzielę, ale – jak twierdzą eksperci – nie ulega on przesunięciu, bo chodzi tu o kodeks karny skarbowy, a nie o ordynację podatkową, która takie przesunięcie przewiduje. Pisaliśmy o tym w artykule „Pułapka na składających PIT. Prawo się rozjeżdża” (DGP nr 70/2020). Bezpieczniej więc złożyć zeznanie jeszcze w niedzielę (31 maja).
Natomiast z zapłatą podatku wykazanego w zeznaniu można jednak poczekać do poniedziałku 1 czerwca. Taka data jest przewidziana w projekcie rozporządzenia ministra finansów o zaniechaniu poboru odsetek za zwłokę. Mowa jest w nim o niepobieraniu odsetek, jeżeli niedopłata wynikająca z rocznego zeznania PIT zostanie uregulowana do 1 czerwca br. Pisaliśmy o tym w artykule „Nie będzie odsetek za zwłokę w zapłacie PIT” (DGP nr 77/2020).
Również 1 czerwca można wybrać organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1 proc. podatku. Termin ten został podany w tarczy 2.0.
Problemu z przesuniętymi terminami nie ma u podatników CIT. Minister finansów jednym rozporządzeniem przedłużył im czas na złożenie deklaracji i zapłatę podatku do 31 maja 2020 r., gdy zeznanie jest składane za rok podatkowy, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.
Jeszcze więcej czasu, bo do 31 lipca br., mają:
  • podatnicy osiągający wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, czyli np. szpitale, jednostki naukowe, oraz
  • organizacje pożytku publicznego, dla których przychody z działalności pożytku publicznego stanowią co najmniej 80 proc. wszystkich przychodów.
W tym wypadku chodzi o rok podatkowy, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. ©℗
Bezpieczniej jest złożyć PIT w niedzielę 31 maja niż w poniedziałek 1 czerwca
Przesunięcia terminów w rocznym PIT i CIT
Czego dotyczy Termin Podstawa prawna
PIT za 2019 r.
Złożenie PIT za 2019 r. oraz wpłacenie należnego PIT do 31 maja 2020 r. będzie to równoznaczne ze złożeniem czynnego żalu, co oznacza, że organ nie będzie wszczynał postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, a wszczęte umorzy. Art. 15zzj ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568), tzw. tarcza 1.0
Zaniechanie poboru odsetek za zwłokę za okres od 1 maja 2020 r. do 1 czerwca 2020 r. Projekt rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru odsetek za zwłokę od niektórych zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r. w związku z COVID-19
Wybór organizacji pożytku publicznego, której ma być przekazany 1 proc. PIT do 1 czerwca 2020 r. – w zeznaniu podatkowym, a w korekcie tego zeznania – do 30 czerwca 2020 r. Art. 19 ustawy z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) – tzw. tarcza 2.0. Wprowadził on art. 52v do ustawy o PIT
CIT za 2019 r.
Złożenie CIT-8 przez: – podatników osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, czyli np. szpitale, jednostki naukowe, oraz – organizacje pożytku publicznego, dla których przychody z działalności pożytku publicznego stanowią co najmniej 80 proc. wszystkich przychodów. do 31 lipca 2020 r. Rozporządzenie z 27 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników CIT (Dz.U. poz. 542)
Złożenie CIT-8 lub CIT 8AB przez: – pozostałych podatników CIT do 31 maja 2020 r. Rozporządzenie z 27 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników CIT (Dz.U. poz. 542)