Jeżeli pracodawca potrącił koszty uzyskania przychodów w niewłaściwej wysokości, to w takiej wysokości powinien był je odzwierciedlić w PIT-11. Informacji tej się nie koryguje – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Problem w tej sprawie wziął się z podwyższenia w trakcie 2019 r. kwoty kosztów uzyskania przychodów (za miesiące od października do grudnia). Firma nie uwzględniła tej podwyżki w październiku 2019 r. z powodu kłopotów technicznych. Pracownikom zostały więc naliczone koszty w dotychczasowej wysokości i nie zostały one skorygowane w 2019 r.
Błędnie wyliczone koszty za październik znalazły odzwierciedlenie w PIT-11. Pracownicy zostali jednak poinformowani, że w rozliczeniu rocznym powinni uwzględnić koszty uzyskania przychodu w kwocie, jaka im faktycznie przysługiwała za 2019 r.
Część pracowników domaga się jednak, aby pracodawca skorygował PIT-11 za ubiegły rok. Firma uznała, że nie ma takiego obowiązku, ale wolała się upewnić.
Dyrektor KIS przyznał jej rację. Wyjaśnił, że jeżeli przy poborze zaliczek na podatek zostały uwzględnione niższe koszty uzyskania przychodów niż przysługujące pracownikowi, to w PIT-11 należy wykazać te zaniżone koszty.
Płatnik powinien natomiast poinformować pracownika o wszelkich nieprawidłowościach w tym zakresie i wskazać, jakie koszty pracownik może wykazać w deklaracji rocznej. Firma tak też zrobiła. Nie ma natomiast, jako płatnik, obowiązku korygowania informacji PIT-11 wystawionych za 2019 r. – potwierdził organ.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 24 marca 2020 r., sygn. 0112-KDIL2-1.4011.278.2020.1.DJ