Płacący PIT według skali podatkowej wykazali za 2018 r. prawie 7 mld zł więcej podatku niż rok wcześniej, a korzystający z liniowej stawki – 5,2 mld zł więcej.
ikona lupy />
Rozliczenia PIT według skali i liniowo / DGP
Z opublikowanych wczoraj danych Ministerstwa Finansów wynika, że podatników rozliczających się według skali było 26,1 mln, czyli 781 tys. więcej niż rok wcześniej. Wtedy jeszcze obowiązywały stawki 18 i 32 proc. (w rozliczenia za 2019 r. dolna stawka wynosi 17,75 proc., a w 2020 r. będzie wynosić 17 proc.).
Przybyło też przedsiębiorców stosujących liniową 19-proc. stawkę. Było ich ponad 629 tys., czyli prawie 57 tys. więcej niż rok wcześniej.
Podatnicy rozliczający się według skali wykazali o ponad 10 proc. więcej należnego PIT niż rok wcześniej (w sumie 75 mld zł), a liniowcy – o ponad jedną piątą więcej (łącznie 29,2 mld zł).

Odliczenia od dochodu...

Wspólnie z małżonkiem rozliczyła się za 2018 r. prawie jedna trzecia osób płacących PIT według skali podatkowej. To ok. 8,3 mln podatników, ale w porównaniu z rozliczeniem za 2017 r. oznacza spadek o ok. 720 tys. osób.
Podatników rozliczających się w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dziecko jest ponad pół miliona. W sumie z tej preferencji skorzystało 524,5 tys. podatników, o ok. 13,5 tys. mniej niż rok wcześniej.
Jak co roku największą popularnością cieszyły się odliczenia na cele rehabilitacyjne. Z tej ulgi skorzystało za 2018 r. ok. 1,23 mln osób (82,4 tys. więcej niż rok wcześniej). Odliczyli oni wydatki na ponad 3,3 mld zł (średnio 2556 zł na podatnika). To o ok. 358 mln więcej niż rok wcześniej.
Zdecydowanie chętniej odliczano (od dochodu) darowizny dla organizacji pożytku publicznego. Zrobiło tak o połowę więcej osób niż rok wcześniej, bo prawie 253 tys. Odjęli z tego tytułu niemal 186 mln zł (tj. 38 mln zł więcej).
Niezależnie od darowizn na organizacje pożytku publicznego, odliczanych od dochodu, podatnicy przekazywali też na te organizacje 1 proc. swojego PIT. W 2018 r. zrobiło tak 14,4 mln osób, przekazując w sumie ponad 874,4 mln zł.
Ponad 150,5 tys. osób wykazało darowizny na cele kultu religijnego, odejmując w ten sposób ponad 174,7 mln zł.
Prawie 148 tys. podatników skorzystało z ulgi na krew, odejmując ponad 31,6 mln zł (średnio 213 zł).
Po ulgę na internet (przysługującą na 2 lata i przewidzianą już tylko dla osób, które nigdy wcześniej z niej nie korzystały) sięgnęło ok. 287,8 tys. osób, czyli o 28 tys. więcej niż rok wcześniej. Odjęły z tego tytułu ok. 154,4 mln zł.

...i podatku

Podatnicy PIT mogą też korzystać z odliczeń od podatku. W rozliczeniu za 2018 r. były to głównie składki na ubezpieczenie zdrowotne (61 mld zł).
Po ulgę prorodzinną sięgnęło, podobnie jak rok wcześniej, ok. 4,5 mln podatników. Skorzystali z odliczeń na prawie 6,5 mln dzieci, odejmując łącznie podobną kwotę jak rok temu – ponad 6,9 mld zł (przeciętnie 1548 zł na jednego podatnika i 1067 zł na jedno dziecko).
W tej kwocie prawie 1,366 mld zł stanowił zwrot podatku osobom, które wykazały na tyle niski dochód, a tym samym i podatek, że nie miałyby od czego odliczyć ulgi (w takiej sytuacji zwrot przysługuje do wysokości zapłaconych składek ZUS). Takich osób było, podobnie jak rok wcześniej, prawie 1,3 mln.

Przedsiębiorcy w spadku

Po raz pierwszy w informacji MF pojawiły się dane dotyczące przedsiębiorstw w spadku. Za 2018 r. na formularzu PIT-36S (opodatkowanie według skali) rozliczyło się 112 takich podatników. Z tego tylko 50 z nich wykazało podatek (0,3 mln zł).
Przedsiębiorców w spadku rozliczających się na formularzu PIT-36LS (stawka 19 proc. PIT) było trochę więcej, bo 170. Z tego 109 z nich wykazało podatek należny w wysokości 13 mln zł.