Bardzo duże różnice w dochodach w tej grupie podatników to dobre uzasadnienie, by sprawdzać, którzy z nich rzeczywiście prowadzą działalność gospodarczą.

Zapis o teście przedsiębiorcy w Aktualizacji Planu Konwergencji zostanie skorygowany – zdecydował wczoraj rząd, jednocześnie przyjmując dokument. – Będą lekkie zmiany. Możliwe, że zniknie nazwa, ale idea zostanie. Ma zostać wypracowany konsensus z Radą Dialogu Społecznego, by zapobiegać ucieczce z etatu na samozatrudnienie – mówi DGP rozmówca z rządu. Jednocześnie dane zebrane przez MF z połączonych baz danych MF i ZUS pokazują, że 1 proc. najbardziej zamożnych indywidualnych przedsiębiorców uzyskuje aż 24,5 proc. wszystkich dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanej PIT.

W przypadku umów o pracę 1 proc. najbogatszych kontroluje ok. 7,8 proc. całości dochodów.