Duże zainteresowanie nową usługą fiskusa spowodowało kłopoty z dostępem do wypełnionego przez skarbówkę zeznania.
Nowa usługa fiskusa / DGP
W niedzielę do godziny 10.00 podatnicy złożyli w ten sposób 214 tys. zeznań za 2018 r.
Już w piątek Ministerstwo Finansów zaczęło uruchamiać kolejne serwery, aby ułatwić dostęp do wypełnionych przez skarbówkę zeznań PIT-37 i PIT-38 za ubiegły rok.
Znalazły się one 15 lutego na Portalu Podatkowym (podatki.gov.pl) i – jak zapewnia Ministerstwo Finansów – nie trzeba posiadać komputera, żeby do nich dotrzeć. Z zeznaniem można się zapoznać przez komórkę bądź tablet (strona dostosowuje się do urządzenia).
Resort zadbał też, aby w niektórych urzędach dostępne były komputery dla podatników. Łącznie przygotowano ponad 500 takich stanowisk.

Jak się zalogować

Aby zapoznać się z wypełnionym przez skarbówkę zeznaniem na Portalu Podatkowym, trzeba się zalogować (uwierzytelnić) na jeden z dwóch sposobów:
1) za pomocą profilu zaufanego, który można założyć od ręki za pośrednictwem banku, po zalogowaniu do konta;
2) przez wpisanie danych identyfikacyjnych. W tym drugim przypadku trzeba podać:
  • numer PESEL,
  • kwotę przychodu z zeznania za 2017 r. i
  • kwotę przychodu od jednego płatnika za 2018 r. (chodzi o kwotę podaną na jednym z formularzy: PIT-11, PIT-8C, PIT-R). Jeżeli na formularzu otrzymanym od jednego płatnika (np. PIT-11) wykazanych jest kilka pozycji, trzeba wpisać jedną z nich a nie sumować.
Uwaga, trzykrotne wpisanie błędnych danych powoduje blokadę. Wówczas pozostaje zalogowanie się poprzez profil zaufany. Można też odczekać 24 godziny i spróbować ponownie.

Pięć możliwości

Po dotarciu do swojego zeznania podatnik może:
1) nic nie zrobić – wówczas PIT zostanie automatycznie uznany za wysłany 30 kwietnia;
2) zaakceptować bez zmian i wysłać (za pomocą dwóch kliknięć) – w takiej sytuacji PIT zostanie uznany za złożony w dniu wysyłki;
3) wprowadzić zmiany, np. dodatkowe ulgi, zaakceptować i wysłać (ten dzień będzie oznaczał datę złożenia zeznania);
4) odrzucić zeznanie i złożyć je samodzielnie papierowo lub elektronicznie;
5) nie odrzucać zeznania, a mimo to złożyć je samodzielnie (papierowo lub elektronicznie).
Jeżeli podatnik sam nie złoży PIT, a jednocześnie nie odrzuci zeznania przygotowanego przez skarbówkę, to będzie ono uznane za złożone z upływem 30 kwietnia. Dzięki temu podatnik nie poniesie sankcji za nierozliczenie się z fiskusem. W razie niedopłaty urzędnik skontaktuje się z podatnikiem, aby go o tym poinformować.
Kto ma nadpłatę, powinien sprawdzić i wysłać zeznanie od razu. Od tego dnia bowiem będzie liczony czas na zwrot nadpłat. Co więcej, korzystając z elektronicznego rozliczenia, podatnicy dostaną zwrot już w ciągu 45 dni, licząc od dnia wysłania zeznania (w przypadku złożenia w formie papierowej trzeba czekać do 3 miesięcy). Ministerstwo Finansów zapewnia, że urzędy skarbowe będą się starać jak najszybciej zwracać nadpłaty.

Ulgi i odliczenia

W wypełnionych zeznaniach są już uwzględnione:
  • ulga na dzieci i
  • 1 proc. odpis na organizację pożytku publicznego (OPP).
Fiskus przepisał je z zeznania za 2017 r. Ale przygotowany przez fiskusa e-PIT będzie można zmodyfikować, zmieniając OPP, której podatnik chce przekazać 1 proc., czy dodając ulgi (rehabilitacyjną, na krew, prorodzinną, jeżeli rok wcześniej podatnik z niej nie korzystał). Można też wpisać numer konta, na które ma trafić wykazana w zeznaniu nadpłata.
Uwaga: wspólne rozliczenie z małżonkiem lub dzieckiem należy wybrać samodzielnie, nawet jeżeli rok wcześniej ktoś rozliczał się wspólnie. Zeznania udostępnione na Portalu Podatkowym są bowiem wypełnione dla podatników indywidualnie.
Sposób rozliczenia można zmienić na preferencyjny tuż po zalogowaniu się, wybierając odpowiednią opcję.

Jak wysłać

Wprowadzone zmiany trzeba zaakceptować i nacisnąć klawisz „Wyślij”. Tylko wówczas bowiem zeznanie będzie złożone. Nie trzeba go podpisywać (w poprzednich latach usługi MF wymagały wpisania kwoty przychodu sprzed dwóch lat).
Uwaga: jeżeli podatnik zaloguje się do portalu, zmodyfikuje zeznanie i je zaakceptuje, ale nie naciśnie pola „Wyślij”, to nie może liczyć na to, że PIT zostanie złożony automatycznie 30 kwietnia (nie dotyczy to podatników, którzy nie modyfikują zeznania).
Nadal podatnik może korzystać z dotychczasowych metod składania zeznania: przesłać je tradycyjnie na papierze lub elektronicznie, np. korzystając z dostępnego programu komputerowego. Wówczas liczyć się będzie PIT złożony przez podatnika, a nie utworzony przez skarbówkę, nawet jeżeli podatnik nie odrzuci zeznania przygotowanego przez skarbówkę.