Szefowie państwowych firm zapłacą podatek od odszkodowań przyznanych im jeszcze przed wejściem w życie przepisów o horrendalnie wysokiej daninie.
To na razie stanowisko dwóch wojewódzkich sądów administracyjnych: w Warszawie (wyrok z 30 sierpnia 2017 r., sygn. akt III SA/Wa 2546/16, w sprawie prezesa Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych) oraz w Gdańsku (z 6 czerwca 2017 r., sygn. akt I SA/Gd 123/17, oraz 16 maja 2017 r., sygn. akt I SA/Gd 162/17 – obydwa w sprawie członków zarządu spółki energetycznej). Oznacza to, że drakońska danina jest należna od kwot wypłaconych po 1 stycznia 2016 r., mimo że odszkodowania zostały przyznane zainteresowanym przed tą datą.
Zdaniem Dariusza Gałązki, partnera w Grant Thornton, ta sama zasada dotyczy również odpraw i odszkodowań za skrócenie umowy o pracę lub kontraktów menedżerskich byłych szefów państwowych spółek.