Już 1 lipca wchodzi w życie sporo zmian legislacyjnych. Pojawią się nowe obowiązki podatkowe dla sprzedających online, zmieni się wysokość minimalnego wynagrodzenia, wejdzie ważna zmiana dla kupujących mieszkanie i zdrożeje prąd. A to nie koniec zmian w naszym kraju. Sprawdź, co jeszcze wejdzie w życie 1 lipca 2024 r.?

Dyrektywa DAC-7 od 1 lipca 2024 r.

Unijna dyrektywa DAC7 wprowadza nowe przepisy podatkowe dotyczące raportowania sprzedaży na platformach cyfrowych, takich jak Allegro, OLX, Vinted czy Booking. Dyrektywa nakłada na te platformy nowe obowiązki sprawozdawcze, mające na celu uszczelnienie systemu podatkowego i ograniczenie liczby niezgłoszonych działalności gospodarczych.

DAC7 zobowiązuje operatorów platform cyfrowych do gromadzenia i przekazywania Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) informacji o sprzedawcach dokonujących transakcji za ich pośrednictwem. Nowe przepisy obejmują transakcje sprzedaży towarów, świadczenia usług, udostępniania środków transportu oraz nieruchomości.

Choć nowe przepisy mogą budzić obawy wśród sprzedawców internetowych, ich głównym celem jest walka z oszustwami podatkowymi oraz ujednolicenie systemów podatkowych w krajach członkowskich UE. Platformy cyfrowe będą zobligowane do raportowania danych dotyczących sprzedawców, którzy korzystają z ich usług w celu przeprowadzania transakcji. Informacje te będą przekazywane szefowi KAS w formie elektronicznej.

Drobni sprzedawcy, którzy w ciągu roku dokonają mniej niż 30 transakcji, a ich łączne wynagrodzenie z tego tytułu nie przekroczy 2 tys. euro, nie będą objęci nowymi obowiązkami sprawozdawczymi.

Płaca minimalna. Zmienia się wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę

Od 1 lipca minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie do 4300 zł brutto, a stawka godzinowa do 28,10 zł. To druga w tym roku podwyżka płacy minimalnej, która obejmie ponad 3 mln osób. W porównaniu do 2014 r. wynagrodzenie minimalne będzie wyższe o 2620 zł, czyli o 156 proc.

Podwyższenie płacy minimalnej od 1 lipca br. oznacza wzrost o 700 zł w stosunku do kwoty z 1 lipca 2023 r. (3600 zł), czyli o 19,4 proc. Z kolei wzrost minimalnej stawki godzinowej od 1 lipca 2024 r. do 28,10 zł oznacza wzrost o 4,6 zł w stosunku do kwoty z 1 lipca 2023 r., czyli o 19,5 proc.

Po lipcowej podwyżce minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wyższe w porównaniu do 2014 r. o 2620 zł, czyli o 156 proc.

Wraz z płacą minimalną, wzrosną też inne świadczenia obliczane na jej podstawie, m.in. dodatek za pracę w nocy, wynagrodzenie za przestój, odprawa z tytułu zwolnień grupowych.

W połowie czerwca Rada Ministrów przyjęła propozycje wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej, które mają obowiązywać w 2025 r.

Zaproponowano, by od 1 stycznia 2025 r. płaca minimalna wynosiła 4626 zł brutto. Oznacza to wzrost o 326 zł w stosunku do kwoty, która zacznie obowiązywać od 1 lipca 2024 r., czyli o 7,6 proc.

Ważna zmiana dla kupujących mieszkanie

Deweloperski Fundusz Gwarancyjny działa od 1 lipca 2022 roku, chroniąc nabywców lokali mieszkalnych oferowanych w ramach inwestycji, których sprzedaż rozpoczęła się od tej daty. Oznacza to, że ochrona nie obejmowała inwestycji, w których sprzedaż mieszkań rozpoczęła się wcześniej. W tym roku wprowadzone zostaną istotne zmiany, obejmujące dziesiątki tysięcy umów.

Osoby, które kupiły mieszkanie lub dom po 1 lipca 2022 roku, nie muszą obawiać się utraty zainwestowanych pieniędzy. Środki wpłacone na mieszkaniowy rachunek powierniczy są chronione przez Deweloperski Fundusz Gwarancyjny, którego obsługą zajmuje się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Głównym celem funduszu jest zabezpieczenie konsumentów przed częściową lub całkowitą utratą wpłaconych środków podczas trwania umowy. Ochrona rozpoczyna się w momencie pierwszej wpłaty i trwa do przeniesienia aktu własności.

Obecnie ochrona dotyczy wyłącznie inwestycji, w których deweloper rozpoczął sprzedaż mieszkań po 1 lipca 2022 roku. 1 lipca 2024 roku zakończy się dwuletni okres przejściowy, a ochrona będzie obejmować wszystkie umowy deweloperskie.

Zatrudnianie Ukraińców

15 maja br. Sejm przyjął zmiany dotyczące zasad zatrudniania obywateli Ukrainy. Większość z nich wejdzie w życie 1 lipca 2024 r. Po 30 czerwca br. pracodawca będzie miał 7 dni na złożenie w PUP powiadomienia o zatrudnieniu obywatela Ukrainy. Ponadto, aby zatrudnienie było legalne, pracodawca będzie musiał wskazać wynagrodzenie nie niższe niż minimalne.

Ustawa z 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ma na celu zmianę, uzupełnienie lub przedłużenie funkcjonowania ram prawnych dla legalnego pobytu w Polsce obywateli Ukrainy, którzy musieli emigrować ze swojego kraju w związku z konfliktem zbrojnym. Ustawa ta przedłuża okres obowiązywania tymczasowej ochrony dla obywateli Ukrainy, który zgodnie z obowiązującymi przepisami kończy się 30 czerwca 2024 r., do 30 września 2025 r., co wiąże się również z decyzją wykonawczą Rady (UE) 2023/2409. Przedłużenie okresu jest również związane z przedłużeniem dostępu do świadczeń zdrowotnych, świadczeń rodzinnych i socjalnych, świadczeń wypłacanych przez ZUS oraz możliwości pobytu w obiektach zbiorowego zakwaterowania.

Główne zmiany dotyczą:

- przedłużenia do dnia 30 września 2025 roku legalizacji pobytu obywateli Ukrainy na terytorium RP;

- skrócenia z 14 na 7 dni terminu na przesłanie powiadomienia przez pracodawcę zatrudniającego obywatela Ukrainy;

- wskazania w ustawie kiedy należy złożyć kolejne powiadomienie o zatrudnieniu obywatela Ukrainy. Chodzi o następujące sytuacje: zmienił się rodzaj umowy pomiędzy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy a obywatelem Ukrainy (np. z umowy o pracę na umowę zlecenie), zmieniło się stanowisko, zmienił się rodzaj wykonywanej pracy, zmniejszono wymiar czasu pracy lub liczbę godzin pracy w tygodniu lub miesiącu określony w powiadomieniu, o obniżono miesięczną lub godzinową stawkę wynagrodzenia określoną w powiadomieniu;

- dodania wymogu wskazywania w powiadomieniu o zatrudnieniu obywatela Ukrainy co najmniej minimalnego wynagrodzenia o pracę lub minimalnej stawki godzinowej;

- zmian w powiadomieniu w przypadku zezwolenia na pobyt czasowy i pracę: obowiązek złożenia powiadomienia będzie dotyczyć również przypadku gdy obywatel Ukrainy wcześniej pracował u pracodawcy na podstawie zezwolenia na pracę lub oświadczenia i zamierza kontynuować pracę u tego samego podmiotu przy jednoczesnej zmianie dokumentu umożliwiającego pracę na zezwolenie na pobyt czasowy i pracę podając jako podstawę swojej pracy powiadomienie.

Prąd. Wyższe rachunki od 1 lipca

Ceny prądu mogą wzrosnąć o 20-30 proc. już od początku lipca, kiedy przestanie obowiązywać tarcza zamrażająca rachunki za prąd. Obecnie każde gospodarstwo domowe płaci 412 zł/MWh, jeśli zużycie nie przekracza 1500 kWh na pół roku. Ta stawka, obowiązująca od początku roku, jest na poziomie cen z 2022 roku dzięki rządowej tarczy antyinflacyjnej. Jednak z końcem czerwca 2024 roku tarcza przestanie obowiązywać, co rodzi pytania o przyszłość cen prądu.

Rząd zapowiedział nowe stawki za energię elektryczną, które będą obowiązywać od lipca do grudnia 2024 roku. Dla gospodarstw domowych przewidziana jest maksymalna cena na poziomie 500 zł/MWh, niezależnie od ilości zużywanej energii elektrycznej, co stanowi wzrost o 90 złotych w porównaniu do obecnej stawki.

Samorządy, podmioty użyteczności publicznej oraz małe i średnie firmy będą musiały liczyć się ze stawką 693 zł/MWh. Ceny energii dla odbiorców wrażliwych, takich jak żłobki, przedszkola, szpitale oraz mikro, małe i średnie firmy, pozostaną bez zmian.

Zostanie jednak wprowadzony bon energetyczny. Będzie jednorazowym świadczeniem pieniężnym, przeznaczonym dla ok. 3,5 mln gospodarstw domowych o niższych dochodach. Przewidziane będą dwa progi dochodowe:

 • do 2500 zł dla gospodarstw 1-osobowych,
 • do 1700 zł na osobę dla gospodarstw wieloosobowych.

Wysokość bonu będzie zależała od liczby osób w gospodarstwie domowym:

300 zł dla gospodarstw 1-osobowych,
400 zł dla 2-3 osobowych,
500 zł dla 4-5 osobowych,
600 zł dla 6 osobowych i większych.


Gospodarstwa używające energii elektrycznej do ogrzewania otrzymają dwukrotnie wyższy bon (od 600 zł do 1200 zł). Bon energetyczny będzie przyznawany zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę", co oznacza, że jego wysokość będzie dostosowywana do dochodów gospodarstwa domowego.

Leki refundowane. Zmiany od 1 lipca

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o wprowadzeniu nowego wykazu leków refundowanych. Nowa lista będzie obowiązywała od 1 lipca. W porównaniu z poprzednim obwieszczeniem wprowadzono następujące zmiany:

 • do wykazu zostało dodanych 99 produktów bądź nowych wskazań,
 • dla 199 produktów wprowadzono obniżki cen zbytu netto,
 • dla 11 produktów podwyższono ceny zbytu netto,
 • dla 410 pozycji spadnie dopłata pacjenta,
 • dla 282 pozycji wzrośnie dopłata pacjenta,
 • dla 325 produktów ceny detaliczne brutto ulegną obniżeniu,
 • dla 277 produktów wzrosną ceny detaliczne brutto.

Leczenie cukrzycy, kardiomiopatii, niepłodności

wejdą w życie ważne zmiany dotyczące refundacji leków diabetologicznych. Rozszerzono bowiem wskazania dla wszystkich insulin długodziałających stosowanych w leczeniu cukrzycy, np. dla preparatu Tresiba. Ponadto wprowadzono nowe terapie dla pacjentów z kardiomiopatią:

 • Vyndaqel – leczenie kardiomiopatii w przebiegu amyloidozy transtyretynowej u dorosłych (choroba rzadka),
 • Camzyos – leczenie pacjentów z kardiomiopatią zawężającą.

Nowe leki dla pacjentów onkologicznych

Do leków onkologicznych, które od 1 lipca 2024 roku będą umieszczone na liście refundacyjnej, zalicza się m.in.:

 • Xofigo – radiofarmaceutyk stosowany w leczeniu dorosłych chorych z przerzutowym, opornym na kastrację rakiem gruczołu krokowego (mCRPC), z objawowymi przerzutami do kości bez stwierdzonych przerzutów trzewnych.
 • Xtandi – substancją czynną preparatu jest enzalutamid. Wskazania do stosowania obejmują leczenie hormonowrażliwego raka gruczołu krokowego z przerzutami u dorosłych mężczyzn.
 • Nubeqa – lek zawiera darolutamid. Podaje się go pacjentom zmagającym się z rakiem gruczołu krokowego opornym na kastrację bez przerzutów (nmCRPC) z dużym ryzykiem wystąpienia przerzutów oraz z hormonowrażliwym rakiem gruczołu krokowego.

Strefa Czystego Transportu (SCT)

Od 1 lipca w Polsce zacznie działać pierwsza Strefa Czystego Transportu SCT. Obejmie całe Śródmieście i fragmenty dzielnic centralnych Warszawy.

Zakaz wjazdu dotyczyć będzie aut benzynowych starszych niż z 1997 r. oraz z silnikiem diesla starszych niż z 2005 r.

Ze spełniania wymagań strefy w dwóch pierwszych etapach jej wprowadzania będą zwolnieni ci mieszkańcy Warszawy, którzy płacą tu podatki. Reguł SCT będą musieli przestrzegać dopiero od 2028 r. Wykroczeniem, karanym mandatem w wysokości 500 zł, jest wjazd do SCT bez uprawnień

KSeF

Obowiązek fakturowania w KSeF nie będzie obowiązywał od 1 lipca 2024 r. W styczniu Ministerstwo Finansów przyznało, że wykryte zostały krytyczne błędy, które uniemożliwiają wprowadzenie obowiązku fakturowania w KSeF w 2024 r. Wykryte zostały problemy dotyczące, m.in. kodu, funkcjonalności i wydajności systemu, a wprowadzenie fakturowania w KSeF w 2024 roku, mogłoby zagrażać stabilności obrotu gospodarczego. Dodał, że nie można dopuścić do sytuacji, kiedy polskie firmy nie będą mogły wystawiać faktur.

Krajowy System e-Faktur (KSeF), czyli e-fakturowanie, będzie obowiązkowe dopiero od 1 lutego 2026 r. Dotyczy to przedsiębiorców, których wartość sprzedaży przekroczyła w 2025 r. 200 mln zł, a w przypadku pozostałych przedsiębiorców termin ten zaczyna się od 1 kwietnia 2026 r.