Minister Adam Bodnar wszczął procedurę odwołania ze stanowisk prezesa i wiceprezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu – poinformowało w piątek Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości.

W ocenie ministra żadna z osób, których dotyczy podjęta procedura odwołania nie ma należytych kompetencji do wykonywania powierzonych jej funkcji.

W opublikowanym w piątek komunikacie ministerstwa wskazano, że odwoływani sędziowie utracili zaufanie i autorytet wśród podległych im służbowo sędziów, co dodatkowo uniemożliwia im wykonywanie funkcji.

Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości podało w piątek, że minister wystąpił do kolegium Sądu Okręgowego w Poznaniu o wyrażenie opinii w przedmiocie odwołania z funkcji prezesa tego sądu sędziego Daniela Jurkiewicza oraz z funkcji wiceprezesa sędziego Michała Inglota. Obaj sędziowie jednocześnie zostali zawieszeni w pełnieniu czynności.

„W odniesieniu do sędziego SO Daniela Jurkiewicza wniosek ministra został uzasadniony brakiem współpracy z samorządem tworzonym przez ogół sędziów Sądu Okręgowego w Poznaniu, którzy w dniu 26 stycznia 2024 r. wyrazili wobec niego votum nieufności” – podano w komunikacie MS. Stawiane sędziemu zarzuty dotyczą też m.in. braku kompetencji zarządczych, nieefektywnego podziału zadań pomiędzy wiceprezesów sądu okręgowego i ograniczenia swoich obowiązków orzeczniczych poprzez wstrzymanie sobie przydziału spraw. W komunikacie stwierdzono, że razem składa się to na obraz rażącego i uporczywego niewywiązywania się z obowiązków służbowych.

W odniesieniu do sędziego SO Michała Inglota wniosek ministra został uzasadniony brakiem kompetencji zarządczych oraz szeregiem zaniechań w zakresie podejmowania działań mających poprawić sytuację nadzorowanego przez niego pionu pracy i ubezpieczeń społecznych. Jak wskazano, razem składa się to na obraz rażącego niewywiązywania się z obowiązków służbowych.

Minister sprawiedliwości zwrócił uwagę na fakt, że w okresie sprawowania funkcji ministra sprawiedliwości przez Zbigniewa Ziobrę, w 2017 r. doszło do zmiany przepisów Ustawy o ustroju sądów powszechnych, która wyeliminowała wpływ organów samorządu sędziowskiego na wybór prezesów i wiceprezesów sądów.

„Doprowadziło to do sytuacji, w której na stanowiska prezesów i wiceprezesów sądów minister sprawiedliwości zaczął wyznaczać osoby nie posiadające wystarczającego doświadczenia orzeczniczego i menedżerskiego. Kandydaci na prezesów i wiceprezesów sądów byli wybierani według klucza pozamerytorycznego, co w wielu przypadkach znacząco obniżyło standard zarządzania sądami” – podano w komunikacie.

W komunikacie podkreślono, że Adam Bodnar podjął decyzję o wszczęciu procedury odwołania i zawieszenia w pełnieniu funkcji kierownictwa Sądu Okręgowego w Poznaniu po wnikliwym zapoznaniu się z dokumentami dotyczącymi sytuacji sądu.

Jak wskazano, było to jedyne rozwiązanie, które jest w stanie zapobiec pogłębianiu się chaosu w zarządzaniu sądem, czego przyczyną jest brak należytych kompetencji zarządzających nim osób. (PAP)

autor: Rafał Pogrzebny

rpo/ ann/