Nowym sędzią Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza (ITLOS) w Hamburgu, wybranym na 9-letnią kadencję został Polak, dyrektor Departamentu Prawno-Traktatowego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, dr Konrad Marciniak - czytamy w komunikacie MSZ.

W środę wieczorem Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało komunikat, w którym poinformowało, że nowym sędzią Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza (ITLOS) w Hamburgu, wybranym na 9-letnią kadencję został Polak, Dyrektor Departamentu Prawno-Traktatowego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, dr Konrad Marciniak. Marciniak na stanowisku zastąpi sędziego Stanisława Pawlaka, który sprawował urząd Sędziego ITLOS od 2005 r.

"Wyboru dokonało dziś, tj. 14 czerwca 2023 r., w tajnym głosowaniu, Zgromadzenie Państw-Stron Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza (UNCLOS), w czasie 33. spotkania w Nowym Jorku" - informuje resort.

Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza powstał w 1982 r. w Hamburgu, na podstawie Aneksu VI Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza. Trybunał zajmuje się rozstrzyganiem wszelkich sporów i wniosków przedłożonych zgodnie z Konwencją, jak i wszystkich innych spraw przewidzianych w jakiejkolwiek innej umowie przyznającej właściwość Trybunałowi. Orzeczenia Trybunału są ostateczne. W skład ITLOS wchodzi 21 członków, wybieranych na 9-letnią kadencję, z możliwością ponownego wyboru. Wśród członków Trybunału, może znajdować się tylko jeden obywatel danego państwa.(PAP)

mml/ godl/