Zachowek to pojęcie prawne, które odnosi się do części majątku, jaką przysługuje osobom najbliższym po śmierci spadkodawcy.

Zachowek ma na celu zabezpieczenie prawa do dziedziczenia dla niektórych członków rodziny, nawet jeśli nie zostali oni wymienieni w testamencie lub nie otrzymali odpowiedniej części spadku.

Wysokość zachowku dla dzieci wynosi połowę wartości dziedziczonego majątku, który przypadałby im na podstawie ustawowych zasad dziedziczenia. Innymi słowy, jeśli spadkodawca nie wymienił swojego dziecka w testamencie i przekazał cały majątek innym osobom, dziecko ma prawo do żądania przyznania mu zachowku w wysokości połowy wartości, która przypadałaby mu na podstawie prawa.