Ministerstwo Sprawiedliwości, Służba Więzienna i działające w niej związki zawodowe wydały w piątek wspólny komunikat, w którym poinformowały o dodatkowych środkach finansowych, które zostaną przeznaczone m.in. na świadczenia motywacyjne dla funkcjonariuszy, którzy posiadają minimum 15 lat służby, wzrost finansów na nadgodziny i zmianę sposobu naliczania dodatku za wysługę lat. Zwiększone mają zostać także środki na poprawę warunków pełnienia służby, a przyszłoroczny fundusz nagród zostanie zwiększony o 6 mln zł.

Resort poinformował, że spotkanie, na którym omówiono szczegóły dotyczące wydatkowania nowych, wynegocjowanych przez związki zawodowe środków odbyło się w MS w środę i czwartek. Jak podkreślono, omówione na spotkaniu zagadnienia realizują zasadę równego traktowania służb mundurowych.

Dodano, że wskazano także korzystne dla funkcjonariuszy SW rozstrzygnięcia, "które uwzględniają specyfikę formacji i nie są wprowadzane w innych służbach mundurowych". "Biorąc pod uwagę nowe świadczenia motywacyjne, kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości, Służby Więziennej oraz strona związkowa wspólnie apelują do funkcjonariuszy, którzy złożyli raporty o odejście na zaopatrzenie emerytalne, o ponowną analizę tych decyzji" - napisano. W komunikacie wskazano, że wiceszef MS zapewnił, że zobliguje dyrektora generalnego SW do umożliwienia wycofania już złożonych wniosków bez żadnych konsekwencji.

Reklama

Specjalne świadczenie motywacyjne

Z informacji, jakie przekazano w komunikacie wynika, że od przyszłego roku wszyscy funkcjonariusze z 15-letnim stażem służby będą otrzymywali specjalne świadczenie motywacyjne, które będzie rozpoczynało się od 5 proc. i będzie rosło co roku o dodatkowy 1 proc. do osiągnięcia 15 proc. po 25 latach służby.

Reklama

"Po przekroczeniu 25 roku służby nowe świadczenie będzie utrzymywało się na poziomie 15 proc. i w żaden sposób nie wyklucza się, z już wprowadzonymi świadczeniami w wysokości 1,5 tys. zł brutto po 25 latach służby i 2,5 tys. zł brutto po 28,5 latach służby" - napisano.

Dodano, że w przypadku wysługi powyżej 32 lat kwota ta zostanie wliczana do podstawy wymiaru emerytury mundurowej. "Świadczenie to będzie powszechne, niezależne od wypłacanego już obecnie świadczenia motywacyjnego. Kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości zapowiedziało, że świadczenie zostanie wprowadzone ustawą. W ocenie resortu nowe świadczenie motywacyjne dla funkcjonariuszy po 15 roku służby jest pierwszym krokiem do wprowadzenia progresywnego systemu uposażeń" - napisano.

Fundusz nagród i waloryzacja uposażeń

Podkreślono ponadto, że wynegocjowane zostało również zwiększenie środków dla Służby Więziennej w takiej samej wysokości jak w służbach mundurowych podległych MSWiA, czyli 6 mln zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na fundusz nagród.

Waloryzacja uposażeń w służbie więziennej wejdzie w życie 1 marca 2023 r. Niezależnie od tego w ciągu 10 miesięcy funkcjonariusze otrzymają waloryzację w kwocie przeznaczonej na pełny rok w średniej kwocie 639 zł brutto - licząc z nagrodą roczną.

Dodatkowymi rozwiązaniami dedykowanymi dla Służby Więziennej są: wzrost o 14 mln zł środków na nadgodziny; dodatek za wysługę lat po 15 latach służby co roku 1 proc. w górę i zwiększenie o 17,5 mln zł środków finansowych na poprawę warunków pełnienia służby.

"Powyższe wdrażane w Służbie Więziennej mechanizmy - podobne do rozwiązań MSWiA dla podległych służb mundurowych, jak i dodatkowe, dedykowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości dla Służby Więziennej – nie wyczerpują dalszego dialogu nad nowymi rozwiązaniami, zwłaszcza odnoszącymi się do nowej ścieżki awansowej w SW i innych możliwych do wprowadzenia dodatków" - napisano. Dodano, że chodzi m.in. o dodatek stołeczny, czy związany ze szczególną służbą w warunkach zakładów karnych i aresztów śledczych.(PAP)

autor: Marcin Chomiuk