Zdawalność sobotnich egzaminów wstępnych na aplikacje adwokacką i radcowską wyniosła ponad 41 proc.; przed rokiem było to ponad 59 proc.; zdawalność egzaminów na aplikacje notarialną i komorniczą była także nieco niższa - wynika z danych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Coroczne egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze

W sobotę w całym kraju odbyły się coroczne egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze: adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą. W tym roku do egzaminów dopuszczone zostały 6 tys. 62 osoby. Jak poinformował w poniedziałek resort sprawiedliwości ostatecznie przystąpiło do nich 5 tys. 806 osób.

Egzaminy na aplikację adwokacką

Według szacunkowych danych uzyskanych przez MS od przewodniczących komisji egzaminacyjnych do egzaminów na aplikację adwokacką przystąpiły 2173 osoby, a zdało je 911 osób, co stanowi 41,9 proc. przystępujących. Tymczasem w roku 2021 zdawalność wyniosła 59,8 proc.

Najwyższą zdawalność, jeśli chodzi o egzaminy wstępne na aplikację adwokacką odnotowano w komisji egzaminacyjnej w Opolu – 52,6 proc. oraz w komisji egzaminacyjnej w Katowicach – 52,4 proc., najniższą zaś w komisji egzaminacyjnej w Toruniu – 29,3 proc.

Egzamin wstępny na aplikację radcowską

Natomiast do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską w tym roku przystąpiło 2791 osób, zdało 1151 osób, co stanowi 41,2 proc. W roku 2021 zdawalność wyniosła 59 proc.

W przypadku tej aplikacji najwyższą zdawalność odnotowano w komisji egzaminacyjnej w Krakowie – 53,3 proc., najniższą zaś w komisji egzaminacyjnej w Olsztynie – 22,2 proc.

Egzamin wstępny na aplikację notarialną

Do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną przystąpiły zaś 682 osoby, zdało go 389 osób, co stanowi 57 proc. W roku 2021 zdawalność wyniosła 60,7 proc.

W odniesieniu do egzaminu na aplikację notarialną najwyższą zdawalność odnotowano w komisji egzaminacyjnej w Poznaniu – 68 proc., najniższą zaś w komisji egzaminacyjnej we Wrocławiu – 52,3 proc.

Egzamin wstępny na aplikację komorniczą

Do egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą przystąpiło w sobotę 160 osób, zdało go 98 osób, co stanowi 61,3 proc. W roku 2021 zdawalność wyniosła 64,2 proc.

Na egzaminie na aplikację komorniczą, najwyższą zdawalność odnotowano w komisji egzaminacyjnej w Krakowie – 71,1 proc., najniższą zaś w komisji egzaminacyjnej w Warszawie – 56,9 proc.

Kandydaci na aplikantów w ciągu 150 minut rozwiązywali testy jednokrotnego wyboru, liczące po 150 pytań. Każde zawierało po trzy propozycje odpowiedzi. By uzyskać pozytywny wynik, trzeba było poprawnie odpowiedzieć na co najmniej 100 pytań. "Akty prawne będące podstawą pytań zostały podane do publicznej wiadomości już w marcu br., przygotowujący się do egzaminów mogli więc się z nimi zapoznać" - przypomniało MS.

Państwowe egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze: adwokacką, radcowską i notarialną zostały przeprowadzone po raz siedemnasty. Natomiast państwowy egzamin wstępny na aplikację komorniczą odbył się po raz piętnasty. Egzaminy na aplikacje były przeprowadzone w 21 miastach w Polsce przez 55 komisji egzaminacyjnych - 21 komisji ds. aplikacji adwokackiej, 25 komisje ds. aplikacji radcowskiej, sześć komisji ds. aplikacji notarialnej oraz trzy komisje ds. aplikacji komorniczej.

Osoby, które otrzymały z egzaminu wynik pozytywny, będą uprawnione – w ciągu dwóch lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu – do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów i rozpoczęcia aplikacji. (PAP)

autor: Marcin Jabłoński

mja/ godl/