Zainstalowanie w aucie oprogramowania zmieniającego, w zależności od temperatury otoczenia i wysokości nad poziomem morza, poziom emisji gazów zanieczyszczających przez pojazd jest sprzeczne z prawem unijnym - uznał w opublikowanej w czwartek opinii rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE Athanasios Ranttos.

"Zainstalowanie takiego urządzenia nie może być uzasadnione zabezpieczeniem silnika przed uszkodzeniem lub wypadkiem ani zapewnieniem bezpiecznego użytkowania pojazdu, jeżeli służy ono głównie ochronie elementów takich jak zawór EGR i filtr cząstek stałych" - doprecyzował przedstawiciel TSUE.

Opublikowana opinia dotyczy trzech spraw rozpatrywanych obecnie przez Trybunał - C-128/20 GSMB Invest, C-134/20 Volkswagen i C-145/20 Porsche Inter Auto i Volkswagen. We wszystkich chodzi o zakup pojazdów z silnikiem Diesla wyposażonych w oprogramowanie, które w określonych warunkach temperaturowych i wysokości nad poziomem morza, na której porusza się pojazd, ogranicza zmniejszenie emisji tlenków azotu.

W pierwszej ze spraw (C-128/20), w następstwie aktualizacji oprogramowania zintegrowanego ze sterownikiem silnika oczyszczanie spalin jest wyłączane w temperaturze zewnętrznej poniżej 15 stopni C i w temperaturze zewnętrznej powyżej 33 stopni C, a także na wysokości poruszania się pojazdu wynoszącej powyżej 1000 metrów nad poziomem morza (tzw. okno termiczne). Poza tym oknem, w przedziale 10 stopni C, i powyżej wysokości 1000 metrów nad poziomem morza, w przedziale 250 metrów wysokości, skuteczność oczyszczania spalin zostaje liniowo zmniejszona do 0, a zatem dochodzi do wzrostu emisji tlenków azotu ponad wartości graniczne - relacjonuje w opinii Athanasios Ranttos.

Pojazdy, o których mowa w sprawie drugiej (C-134/20) i w sprawie trzeciej (C-145/20) także zawierają oprogramowanie, które umożliwiało funkcjonowanie układu recyrkulacji spalin w ramach okna temperaturowego.

Rzecznik generalny stwierdził, że okno temperaturowe nie odzwierciedla rzeczywistych warunków jazdy, gdyż w świetle oficjalnych statystyk w Austrii i w Niemczech, jak również w innych państwach członkowskich UE, średnie temperatury w latach 2017–2019 były znacznie niższe niż 15 stopni. Ponadto biorąc pod uwagę ukształtowanie terenu w Austrii i RFN, pojazdy często poruszają się w tych państwach na wysokości przekraczającej 1000 metrów nad poziomem morza.

Rzecznik generalny wyprowadził z tego wniosek, że sporne oprogramowanie zmniejsza skuteczność układu kontroli emisji zanieczyszczeń podczas normalnego działania i użytkowania pojazdu.

Opinia rzecznika jest wstępem do wyroku TSUE i nie jest wiążąca dla sędziego prowadzącego sprawę. Trybunał może się z nią zgodzić, ale może wydać też zupełnie inne orzeczenie.