W ramach nowelizacji kodeksu karnoskarbowego zostaną podniesione kary za produkcję alkoholu i papierosów. Projekt nowych przepisów będzie gotowy w IV kw. tego roku – wynika z informacji zamieszczonych w czwartek w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Na stronach Kancelarii Premiera, w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów w czwartek pojawiła się informacja o planowanej nowelizacji kodeksu karnoskarbowego. Jej celem będzie, jak napisano w informacji, m.in. zaostrzenie kar za nielegalną produkcję alkoholu i wyrobów tytoniowych.

Jak napisano, w ramach nowelizacji nastąpi „zmniejszenie dysproporcji między surową odpowiedzialnością grożącą za przestępstwa związane z produkcją narkotyków, a sankcjami przewidzianymi za dużo bardziej dochodowe obszary przestępczej działalności – tj. nielegalną produkcję wyrobów tytoniowych i alkoholu etylowego, które do tej pory nie były adekwatne do pożytków osiąganych przez osoby zajmujące się tym procederem”.

To rozwiązanie ma, jak napisano na stronach KPRM, ma służyć do „skutecznego zniechęcania” do nielegalnej produkcji alkoholu i wyrobów tytoniowych i do wprowadzenia ich do obrotu. Także dla sprzedawców w sklepach, którzy zostaną po raz kolejny przyłapani na sprzedaży alkoholu czy wyrobów tytoniowych bez wydawania paragonu czy z pominięciem kasy rejestrującej, zostaną przygotowane ostrzejsze kary – aż do cofnięcie licencji na sprzedaż alkoholu włącznie.

W ramach nowelizacji planowane jest także ostrzejsze karanie za wykorzystywanie np. olejów opałowych jako paliwa do samochodów transportowych. Przyłapani będą musieli się liczyć z tym, że obligatoryjnie wykorzystywane przez nich pojazdy będą kierowane na badanie techniczne w zakresie uciążliwości, związanej z wykorzystywaniem niewłaściwego paliwa.

Aby ułatwić ściganie, w ramach nowelizacji kodeksu karnoskarbowego zostanie zaproponowane „poszerzenie katalogu organów mogących prowadzić w trybie mandatowym sprawy dotyczące czynów o mniejszym stopniu społecznej szkodliwości, tj. o wykroczenia skarbowe, polegające na paserstwie wyrobami akcyzowymi podlegającymi obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy (np. papierosy, tytoń, alkohol), jak również za wykroczenia przeciwko interesom konsumentów oraz budżetowi państwa, polegających na nieewidencjonowaniu obrotu, w szczególności sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo niewydawaniu paragonów”. Takie prawo uzyskają Inspekcja Handlowa oraz straże gminne.

Jak wynika z informacji zawartych w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, za nowelizację odpowiedzialne będzie Ministerstwo Finansów, a projekt nowych przepisów ma być gotowy w IV kw. tego roku.