Dr Marcin Borkowski, radca prawny w GWW
Wystąpienie z roszczeniem odszkodowawczym wymaga uzyskania zgody wspólników spółki z o.o. Uchwała zgromadzenia wspólników zezwalająca na dochodzenie roszczenia może zostać przyjęta jeszcze przed wniesieniem pozwu. Jednak można ją również przedstawić w toku postępowania przed sądem. Należy podkreślić, że w takim przypadku możliwość podjęcia uchwały odnosi się nie tylko do obecnych, lecz także do byłych wspólników.