Unijne rozporządzenie od 2018 roku będzie chroniło takie informacje przed bezprawnym przetwarzaniem ich poza UE. Część branży zdecydowała się na wprowadzenie kodeksu dobrych praktyk zanim regulacje wejdą w życie, ale wielkie koncerny postanowiły się wstrzymać.

– Dostawcy usług infrastruktury chmurowej w Europie (Cloud Infrastructure Services Providers in Europe, CISPE), nowo utworzona koalicja ponad 20 dostawców usług chmurowych działających na terenie Europy, ogłosiła wprowadzenie pierwszego w historii kodeksu postępowania w dziedzinie ochrony danych. Zgodnie z tym dokumentem dostawcy usług infrastruktury chmurowej zobowiązani są do oferowania swoim klientom możliwości przetwarzania i magazynowania danych wyłącznie w obrębie terytorium Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Firma Aruba S.p.A. – właściciel marki Aruba Cloud – jest jednym z inicjatorów utworzenia tego kodeksu.

Zgodnie z Kodeksem Postępowania CISPE, dostawcy infrastruktury chmurowej nie mogą eksplorować danych ani profilować danych osobowych klientów na potrzeby marketingu, reklamy lub podobnych działań. Nie mogą tego czynić ani na potrzeby własne ani w celu odsprzedaży stronom trzecim. Kodeks CISPE wyprzedza wprowadzenie nowego unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (General Data Protection Regulation, GDPR). Jest on zgodny z wymaganiami określonymi w tym nowym rozporządzeniu, mającymi na celu przede wszystkim oddanie obywatelom kontroli nad własnymi danymi osobowymi oraz uproszczenie środowiska ustawodawczego dla międzynarodowego biznesu poprzez ujednolicenie ustawodawstwa w obrębie UE. CISPE zrzesza zarówno większych jak i mniejszych wiodących usługodawców w dziedzinie infrastruktury chmurowej, których siedziby i miejsca prowadzenia działalności znajdują się w ponad 15 krajach.

Członkowie CISPE, koalicji firm zajmujących się dostarczaniem infrastruktury w modelu cloud w Europie, ogłosili dziś utworzenie swojej organizacji oraz zobowiązali się do przestrzegania Kodeksu Postępowania w dziedzinie ochrony danych. Kodeks Postępowania CISPE ułatwi klientom ocenę tego, czy usługi infrastruktury chmurowej są dla nich odpowiednie na potrzeby przetwarzania danych osobowych, które chcą prowadzić. Te spośród nich, które zostaną uznane za odpowiednie będą identyfikowane Znakiem Zaufania (Trust Mark). Dostawcy infrastruktury chmurowej będą mogli wykorzystywać ten znak w celu pokazania klientom, że stosują się do zapisów Kodeksu CISPE. Organizacje przestrzegające tego kodeksu zostaną także wymienione na stronie internetowej CISPE.

Dzięki Kodeksowi Postępowania CISPE klienci otrzymają zapewnienie, że dostawcy infrastruktury chmurowej nie będą przetwarzać ich danych osobowych na korzyść własną ani w celu odsprzedaży stronom trzecim, na przykład w celu eksploracji danych osobowych, profilowania osób, których dane osobowe dotyczą, marketingu czy podobnych działań. „Jest to pierwszy ogólnobranżowy Kodeks Postępowania, który tym się zajmie. Zapewnia on klientom gwarancję, że ich dane pozostaną zawsze ich własnością, będącą pod ich kontrolą” – mówi Alban Schmutz, wiceprezes OVH i przewodniczący CISPE.

Co więcej, dostawcy posiadający certyfikat przestrzegania Kodeksu Postępowania CISPE muszą oferować klientom możliwość przetwarzania i magazynowania danych wyłącznie w obrębie terytorium UE lub EOG. Oznacza to, że klienci branżowi lub sprzedawcy oprogramowania zamawiający takie usługi infrastruktury chmurowej będą mieli kontrolę nad tym, gdzie ich dane są przetwarzane i fizycznie przechowywane, wiedząc jednocześnie, że ich usługodawca nie wykorzysta tych danych w inny sposób ani ich nie odsprzeda.

„Popyt na solidną infrastrukturę chmurową, w której klienci mają gwarancję, że ich dane są dobrze chronione, wyraźnie się zwiększa – komentuje dzisiejsze wieści europosłanka Eva Paunova, członkini Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. „Jako ustawodawcy możemy przygotować akt prawny, który będzie prezentował się idealnie na papierze, jednak kluczowe jest, aby wiedzieć, co jest wykonalne i co działa w praktyce. Dlatego też z zadowoleniem przyjmuję Kodeks Postępowania CISPE i to, w jaki sposób pozwala on europejskim klientom korzystającym z chmury poczuć, że treści do nich należące są objęte wysokim standardem ochrony danych”.

Nowy Kodeks Postępowania CISPE zapewnia klientom usług infrastruktury chmurowej ważne narzędzie gwarantujące przestrzeganie prawa. Ponadto pomaga rozpoznawać tych dostawców, którzy umożliwiają im tworzenie usług i aplikacji zgodnych z obowiązującymi przepisami UE w zakresie ochrony danych, poprzez utrzymanie treści w obrębie UE lub EOG. Kodeks CISPE oraz Znak Zaufania przyznawany tym dostawcom chmury, którzy go przestrzegają, pokazują także, że dostawcy usług zobowiązują się do utrzymania najwyższego poziomu ochrony danych oraz przestrzegania praktyk całkowicie zgodnych z wymogami Unii Europejskiej.

„Kodeks Postępowania CISPE pokazuje, że europejska branża cloud computingu jest w stanie zapewnić bezpieczne i zgodne z przepisami usługi dotyczące wszelkich danych osobistych i technicznych w Europie oraz zwiększyć zaufanie do usług cyfrowych” – mówi Axelle Lemaire, francuski Minister ds. Cyfryzacji i Innowacji.
Kodeks CISPE poprzedza wejście w życie (w maju 2018 roku) nowego, bardziej rygorystycznego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych i buduje uznawane międzynarodowo normy zabezpieczeń, zwiększające bezpieczeństwo przetwarzania danych z korzyścią dla wszystkich klientów chmur oraz ich użytkowników. Nowy Kodeks Postępowania został skonstruowany w taki sposób, aby był zgodny z rozporządzeniem GDPR, gdy wejdzie ono w życie.
Wprowadzenie Kodeksu Postępowania CISPE nastąpiło dziś, podczas konferencji przy okrągłym stole, która odbyła się w Brukseli i w której uczestniczyli kluczowi gracze w branży, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz ustawodawcy. Jej gospodarzem była europosłanka Eva Paunova, członkini Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów.

Informacje o CISPE - CISPE to koalicja firm technologicznych skupiających się na dostarczaniu infrastruktury dla obliczeń w chmurze (IaaS) w całej Europie. Kodeks postępowania CISPE popierają dostawcy infrastruktury chmurowej z siedzibami w 11 krajach Europy (Bułgarii, Francji, Niemczech, Hiszpanii, Finlandii, Włoszech, Holandii, Norwegii, Polsce, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii), działające w ponad 15 krajach. Są to: Arsys, Art of Automation, Aruba, BIT, Daticum, Dominion, Fasthosts, FjordIT, Gigas, Hetzner Online, Home, Host Europe Group, IDS, Ikoula, LeaseWeb, Lomaco, Outscale, OVH, Seeweb, Solidhost, UpCloud, VTX, XXL Webhosting oraz 1&1 Internet. Koalicją CISPE zarządza większość (a) organizacji z globalną siedzibą w UE/EOG, z reprezentacją pochodzącą z co najmniej trzech różnych Państw Członkowskich, oraz (b) większość małych i średnich firm (<1 mld € rocznego obrotu). W CISPE uczestniczyć może każdy dostawca infrastruktury chmurowej, którego usługi spełniają wymagania w zakresie prywatności i bezpieczeństwa przetwarzania danych określone w Kodeksie CISPE. CISPE zadba o to, aby dostawcy infrastruktury chmurowej, w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa, były w centrum debaty na temat europejskiego porządku publicznego w zakresie cloud computingu. Członkowie CISPE podzielają zaangażowanie Komisji Europejskiej w ułatwianie dostępu do dóbr i usług cyfrowych oraz tworzenie środowiska, w których usługi cyfrowe mogą się dobrze rozwijać.