Meta, do której należą m.in. Facebook i Instagram, oraz firma Snap, stojąca za aplikacją mobilną Snapchat do udostępniania zdjęć i materiałów wideo, do 1 grudnia muszą udzielić Komisji Europejskiej informacji na temat środków, jakie podjęły w celu ochrony małoletnich użytkowników swoich platform.

Bruksela chce wiedzieć, jak te platformy mediów społecznościowych wywiązują się z obowiązków związanych z oceną ryzyka i wprowadzeniem środków mitygujących zagrożenia wobec małoletnich w internecie, w szczególności w odniesieniu do zagrożeń dla zdrowia psychicznego i fizycznego oraz korzystania z mediów społecznościowych przez nieletnich.

Z kolei 30 listopada minie termin udzielenia odpowiedzi na analogiczne pytania przez platformy YouTube (należy do koncernu Alphabet) i TikTok (ByteDance), które dostały wezwania Komisji dzień wcześniej.

Unijny regulator żąda informacji od gigantów cyfrowych na podstawie rozporządzenia – Akt o usługach cyfrowych (dalej: DSA). Nakłada ono szczególne obowiązki na podmioty uznane za bardzo duże platformy internetowe (VLOP). W związku z tym do sierpnia br. musiały one m.in. przeprowadzić analizę ryzyka związanego z ich usługami i przedstawić KE środki ograniczania wykrytych zagrożeń – np. sposób przeprojektowania usług, w tym interfejsów, systemów rekomendacyjnych i warunków korzystania.

Od sierpnia bardzo duże platformy internetowe i bardzo duże wyszukiwarki (w sumie to 19 podmiotów) mają również nowe obowiązki dotyczące m.in. moderacji treści. W odniesieniu do dzieci ochrona przed szkodliwymi materiałami i innymi zagrożeniami ma być szczególnie silna. VLOP-y zostały zobowiązane m.in. do takiej zmiany swoich systemów, aby zapewnić nieletnim wysoki poziom prywatności, bezpieczeństwa i ochrony. Ponadto DSA zakazuje reklamy ukierunkowanej (targetowanej) opartej na profilowaniu dzieci.

Teraz Komisja chce sprawdzić, jak największe media społecznościowe stosują się do nowych wymogów. Za nieprawidłowe, niekompletne lub wprowadzające w błąd informacje Komisja może ukarać wymienione firmy. Natomiast w przypadku braku odpowiedzi może wydać decyzję nakazującą ich przekazanie. Wtedy niezastosowanie się skutkowałoby nałożeniem okresowych kar pieniężnych.©℗