Kumulacja kryzysów wymaga nowego spojrzenia na wiele zagadnień dotyczących przyszłości Polski, Europy i gospodarki

Pełnowymiarowy konflikt zbrojny tuż za wschodnią granicą Polski, i tym samym UE, oraz ogromne napięcia w stosunkach międzynarodowych są obecnie największym wyzwaniem dla Europy, ale niejedynym. Mamy niespotykane od pokoleń nagromadzenie kryzysów: energetyczny, surowcowy, bezpieczeństwa żywnościowego, humanitarny - związany ze zmianami klimatycznymi i katastrofami naturalnymi, oraz zagrożenie recesją. Świat walczy wciąż z COVID-19 i odłożonymi w czasie skutkami pandemii.

Szeroki zakres tematów

W tych okolicznościach od 24 do 26 kwietnia uczestnicy Europejskiego Kongresu Gospodarczego będą w Katowicach dyskutować o kondycji Unii Europejskiej i szukać granicy pomiędzy potrzebą niezależności i samowystarczalności a potrzebą współpracy i solidarności.
Zaplanowano ponad 160 debat oraz wiele imprez towarzyszących. Głównymi tematami tegorocznej odsłony wydarzenia będą: geopolityka, gospodarka oraz bezpieczeństwo, sytuacja w Ukrainie w kontekście jej wsparcia i odbudowy, zielona gospodarka, transformacja sektora energii, a także technologie, innowacje i digitalizacja.
- Program tegorocznej odsłony naszego wydarzenia, które aspiruje do miana najbardziej opiniotwórczej debaty dotyczącej wyzwań dla europejskiej gospodarki, poruszy tematy najistotniejsze dzisiaj, ale będzie także ramą dla stawiania diagnoz dotyczących społeczno-gospodarczej przyszłości Polski, Europy i świata - mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator i organizator kongresu. Podkreśla, że to już 15. edycja EKG.

Jak pomóc sąsiadowi

Rosyjska agresja przeciw Ukrainie od roku jest tematem dominującym na wszystkich forach. Tak było już na EKG w ubiegłym roku. Podczas zbliżającej się edycji dyskusje będą dotyczyć zarówno możliwości wsparcia sąsiada w walce z najeźdźcą oraz pomocy dla ludności cywilnej, jak i przyszłości. Tematem będą kwestie związane z odbudową po wojnie, ale również europejskimi aspiracjami Kijowa i kolejnymi etapami zbliżania Ukrainy do Unii Europejskiej.
Kongres spojrzy na Ukrainę nie tylko przez pryzmat polityki i gospodarki, ale pochyli się również nad sytuacją społeczeństwa, nad tym, jak mierzy się ono ze skutkami wojny. Omówiona zostanie sytuacja ukraińskich kobiet, rola pomocy humanitarnej, działań organizacji pozarządowych czy polskich i ukraińskich liderek w procesie odbudowy zniszczonego kraju.
Paneliści będą rozmawiać też o Ukraińcach w polskiej edukacji, na rynku pracy i w życiu społecznym.

Głos młodych

Po raz drugi kongresowi będzie towarzyszyć Europejskie Forum Młodych Liderów. Działacze młodzieżowi z krajów Unii Europejskiej, Bałkan Zachodnich, Partnerstwa Wschodniego oraz Polski będą się dzielić doświadczeniami oraz dyskutować o tym, co ważne dla młodych ludzi w całej Europie. Tematami przewodnimi będą edukacja dla przyszłości, rynek pracy po nowemu, partnerstwo publiczno-prywatne, edukacja w trakcie konfliktu oraz rola wolontariatu.
Przed rokiem w Europejskim Forum Młodych Liderów wzięło udział ponad 250 młodych aktywistów i aktywistek z różnych części świata, a obok nich studenci regionalnych uczelni i przedsiębiorcy.
- Kongres daje niezwykłe możliwości nawiązywania i rozwijania relacji biznesowych. Co roku pytamy o ocenę EKG słuchaczy, panelistów i partnerów. Wyniki badań jednoznacznie pokazują, że uczestnicy cenią moc networkingu i wysoką efektywność spotkań, które odbywają się w czasie trzech kongresowych dni - mówi Wojciech Kuśpik.
Podczas XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego zostaną rozstrzygnięte kolejne edycje konkursów: EEC Startup Challenge, Top Inwestycje Komunalne oraz Inwestor bez Granic. W rozszerzonej formule zaprezentowany zostanie Ranking Zielonych Inicjatyw. ©℗
Rejestracja uczestników: