Teksty generowane przez sztuczną inteligencję mogą stanowić poważne zagrożenie dla użytkowników. Seria eksperymentów przeprowadzonych przez ekspertów WithSecure wskazuje, że umożliwiają cyberprzestępcom zwiększanie skuteczności komunikacji będącej częścią ataku.

Czym jest GPT-3?

GPT-3 (Generative Pre-trained Transformer 3) to model językowy, który wykorzystuje uczenie maszynowe do generowania tekstu. W prowadzonych eksperymentach badacze WithSecure bazowali na tzw. „prompt engineering” – koncepcji związanej z przetwarzaniem języka naturalnego (NLP). Polega ona na szukaniu danych wejściowych, które wprowadzone do modelu przynoszą pożądane lub użyteczne rezultaty. Eksperci sprawdzali w jaki sposób mogą być generowane potencjalnie szkodliwe treści.

Konieczny jest sceptycyzm wobec treści

W eksperymentach oceniano jak zmiany danych wejściowych w dostępnych modelach wpływają na otrzymywane wyniki. Celem było sprawdzenie, w jaki sposób generowanie języka przez SI może być używane w złośliwej lub przestępczej działalności.

– Obecnie każdy kto posiada łącze internetowe może mieć dostęp do zaawansowanych modeli językowych, a to ma jedną bardzo praktyczną konsekwencję. Lepiej zakładać, że każda nowa wiadomość, którą otrzymujemy, mogła zostać stworzona przez bota – wskazuje Andy Patel, analityk WithSecure Intelligence, który kierował badaniami. – Możliwość wykorzystania SI do generowania zarówno szkodliwych, jak i użytecznych treści będzie wymagała strategii wykrywania, które są zdolne do zrozumienia znaczenia i celu tekstu pisanego.

Testy GPT-3

Eksperymenty obejmowały phishing i spear-phishing, nękanie, uwierzytelnianie scamu, przywłaszczanie stylu pisanego, celowe tworzenie polaryzujących opinii, wykorzystywanie modeli językowych do tworzenia podpowiedzi złośliwych tekstów oraz fake newsów.

GPT-3 - zagrożenia

Wyniki przeprowadzonych eksperymentów oraz analiza rozwoju GPT-3 doprowadziły badaczy do kilku wniosków:

- prompt engineering to koncepcja, która będzie się intensywnie rozwijać – podobnie jak tworzenie promptów w złośliwych celach;

- cyberprzestępcy będą w nieprzewidywalny sposób rozwijać możliwości, jakie dają duże modele językowe;

- Identyfikacja złośliwych lub obraźliwych treści będzie coraz trudniejsza dla dostawców platform;

- zaawansowane modele językowe już teraz dają przestępcom możliwość zwiększenia skuteczności komunikacji będącej częścią ataku (np. wiadomości phishingowe)