Zagrożeniem cyberbezpieczeństwa jest sytuacja - np. otrzymanie wiadomości e-mail z podejrzanym załącznikiem lub SMS z nieznanego numeru - która może prowadzić do incydentu, czyli zdarzenia mającego niekorzystny wpływ na cyberbezpieczeństwo (przechwycenie haseł do naszej poczty, kradzież danych firmy, zablokowanie jej serwerów itp.). Liczba incydentów wzrosła w 2022 r. o przeszło jedną trzecią (34,6 proc.) wobec roku poprzedniego i przekroczyła 39,6 tys. A to nie wszystko. Osobne statystyki dla swoich obszarów prowadzą bowiem Zespoły Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego sektora finansowego i resortu obrony. CSIRT KNF udostępni je dopiero wraz z raportem rocznym, nad którym obecnie pracuje. Wojskowe dane pozostaną niejawne. Przedstawiciele obu zespołów informują nas jednak o wzroście liczby cyberincydentów.