Nie jest przypadkiem, że kraje systemu common law zdają się być bardziej przychylne dla technologii blockchain, w tym uznawania mocy prawnej smart kontraktów. Prawo jest tu bowiem bardziej elastyczne i gotowe do przystosowywania się do nowej rzeczywistości.
Przykładem są Stany Zjednoczone, gdzie można odnaleźć działania prawodawcze na poziomie stanowym, np. Arizona wprowadziła do prawa stanowego legalną definicję blockchain i smart kontraktów. Tym samym została zabezpieczona (choć z pewnymi ograniczeniami) prawna istotność smart kontraktów przez potwierdzenie ich skutków prawnych, ważności i wykonalności. Kolejnym przykładem jest Vermont, gdzie przyjęto Act Related to Blockchain Business Development mający na celu umiejscowienie stanu w awangardzie ośrodków implementujących i wspierających rozwiązania oparte na technologii blockchain.