Mianowicie powstanie tego rozwiązania zbiegło się w czasie między innymi z rozpoczęciem ery cyfrowej transformacji, której jesteśmy uczestnikami od wielu lat. W wyniku tych zmian organizacje zaczęły budować przewagi konkurencyjne za pomocą oprogramowania. Firmy uruchamiają nowe usługi, kanały sprzedaży, automatyzują logistykę oraz optymalizują procesy. W erze cyfryzacji i dataizmu, czyli tworzenia wartości z gromadzenia i przetwarzania ogromnych ilości danych, przewagę konkurencyjną buduje się w kanale cyfrowym z wykorzystaniem oprogramowania i dostępu do zbiorów danych. Devoteam, Premium Partner Google’a, pomaga firmom zbudować tę przewagę.

Google udostępnia gotowe elementy, którym do zastosowania brakuje tylko uwzględnienia logiki biznesowej i zgromadzonych danych. W ten sposób przedsiębiorstwa mogą znacznie podnieść produktywność. Wraz z wdrożeniem Google Cloud Platform dodatkowo zmienia się szereg aspektów, o których należy pamiętać.

Zaletami wprowadzenia rozwiązania GCP jest to, że:
● Nie musimy kupować elementów na zapas pod przyszłe planowane projekty;
● Perspektywa realizacji, dostawy czy uruchomienia infrastruktury IT jest bardzo krótka;
● Infrastrukturę możemy nieustannie zmieniać i dostosowywać do zmieniających się warunków, co ma znaczenie przy optymalizacji kosztów;
● Nie ma kosztów związanych z utrzymywaniem fizycznej infrastruktury oraz wymianą jej co 3-5 lat;
● Koszty są regularnie weryfikowane w stosunku do wymagań, a ich wysokość w przypadku zmian celów biznesowych może być negocjowana;
● Dział IT może w pełni poświęcić się rozwijaniu usług biznesowych i serwisów;
● Narzędzia Google Cloud pozwalają na osiągnięcie pełnej widoczności i rozliczalność kosztów per usługa biznesowa, zespół czy produkt. Ty definiujesz poziom szczegółowości analizy kosztów;
● Google Cloud to ponad 90 gotowych usług, z których można budować jak z klocków, dopasowując do logiki biznesowej.

Zespoły powszechnie zaadaptowały efektywne metodyki wytwarzania oprogramowania, aby zaspokoić coraz większe zapotrzebowanie oraz dynamikę zmian w otoczeniu biznesowym. To znacząco skróciło planowanie i cykle wytwórcze. Zespoły zaczęły działać też w systemie agile development, czyli pozwalając na zmienianie zakresów projektów czy zarządzanie priorytetami.

Te zmiany zrodziły nowe potrzeby w zakresie IT.

Tradycyjne IT nie jest w stanie konkurować z usługami i zasobami dostępnymi ad-hoc, co wpływa na zmianę postrzegania zespołów deweloperskich. Wprowadzenie chmury i wykorzystanie gotowych usług, komponentów i narzędzi pozwala zespołom deweloperskiem na skoncentrowanie się przede wszystkim na tym, co jest dla przedsiębiorstwa wartościowe. Zespoły osiągają przy tym olbrzymi wzrost produktywności, dzięki zastosowaniu gotowych usług w modelu PaaS czy FaaS.

Powyższe zmiany znacznie wpływają na priorytety przedsiębiorstw, co pozwala na:
-    zwiększenie produktywności zespołów, skrócenie czasu wytworzenia produktu time-to-market,
-    wprowadzenie nowego sposobu pracy zespołów, nowych narzędzi, digital workspace, automatyzacji, ci/cd, devops,
-    tworzenie aplikacji w modelu SaaS jako najefektywniejszej odpowiedzi na zapotrzebowanie na usługi IT.

Realizację tych priorytetów wspomaga szereg gotowych do użycia usług Google Cloud Platform, których zespoły nie muszą już tworzyć. Całą energię mogą poświęcić sformułowaniu logiki biznesowej, unikalnej dla każdego przedsiębiorstwa. Gotowe komponenty oferowane przez Google sprawiają, że firmy osiągają niespotykaną szybkość we wprowadzaniu na rynek nowych produktów i usług, zostawiając konkurencję z tyłu. Pierwszy gracz na rynku dominuje go i staje się niedoścignionym liderem. Każdy kolejny starając się powtórzyć sukces prekursora, może zadowolić się jedynie pozostałą częścią rynku.

W większość przypadków organizacje korzystają obecnie z jakiejś formy IaaS, natomiast chciałbym szczególną uwagę skierować na usługi w modelu PaaS i FaaS. W szczególności warto rozumieć modele kosztowe tych usług, gdyż pozwalają budować rozwiązania optymalne kosztowo.

Proces zarządzania kosztami usług w chmurze i kosztów infrastruktury lokalnej jest podobny, ale dzięki gotowym narzędziom i zbiorom dobrych praktyk oferuje dużo większe możliwości.

Warto przypomnieć, że mówimy tutaj o takich krokach w procesie jak:
● planowanie zasobów,
● szacowanie kosztów,
● budżetowanie,
● kontrola kosztów,
● optymalizacja kosztów.

Należy pamiętać, że zarządzanie kosztami to proces ciągły, którym należy nieustannie świadomie zarządzać.
Dzięki rozwiązaniom chmurowym, na bieżąco możemy monitorować koszty i reagować na ich zmiany, dopasowując do nich nasze środowiska technologiczne. Dodatkowo pozwalają na tworzenie budżetów, ustawianie limitów, ograniczeń oraz automatycznych reakcji systemowych na zadane parametry czy limity kosztowe.

Poza wieloma aspektami ograniczania kosztów istnieje również aspekt ich widoczności. Poprzez odpowiednią organizację zasobów w projekty i foldery osiągamy podział na jednostki biznesowe, środowiska czy zespoły. Kolejnym mechanizmem są etykiety, za pomocą których możemy dodatkowo oznaczać zasoby i uzyskiwać dodatkowe wymiary analizy kosztowej.

Chciałbym podkreślić, że na etapie szacowania projektów nie możemy porównywać kosztów on-premise i cloud 1:1. Należy najpierw zrozumieć czym jest chmura i jak za jej pomocą projektuje się rozwiązania optymalne i dopasowane do wymagań.

Z kolei, aby zarządzanie kosztami chmury było optymalne musi zostać spełnionych kilka warunków. Kluczowym czynnikiem sukcesu są wiedza i doświadczenie, zatem należy dbać o kompetencje zespołów lub skorzystać z zewnętrznych firm, takich jak Devoteam. Cały czas na uwadze musimy mieć wszystkie kroki procesu, aby nie narazić organizacji na niepotrzebne koszty. Google Cloud dysponuje wieloma mechanizmami, pozwalającymi przejąć pełną kontrolę nad wydatkami.

Dodatkowo należy regularnie analizować środowiska GCP w poszukiwaniu optymalizacji. To mogą być zmiany dot.: typów maszyn (tańsze, najnowsze, wydajniejsze), rezerwacji zasobów, korzystania z maszyn wirtualnych podlegających zwrotowi co 24h, konfiguracji autoskalowania, eliminacji niewykorzystywanych zasobów czy kasowania niepotrzebnych danych.

Jednym z częstych błędów jest to, że nie są usuwane stare zasoby,  które nie są już potrzebne. Także odpowiednio ustawiony cykl życia danych potrafi przynieść dodatkowe oszczędności.

Warto też prowadzić testy porównawcze różnych architektur pod względem wymagań i kosztów. Z wielu usług Google Cloud na tym etapie można korzystać bez opłat. Zamiast szacować i narażać się na wybór niekorzystnego kosztowo rozwiązania, warto przeprowadzić kilka prób implementacji różnych konfiguracji, a następnie na bazie testów podjąć właściwą decyzję. W chmurze jest to bardzo proste do przeprowadzenia.

W szacowaniu, kontroli i optymalizacji kosztów może pomóc szereg narzędzi Google Cloud Platform.

Do szacowania kosztów posługujemy się kalkulatorem Google. Należy pamiętać jednak, aby wziąć pod uwagę realne potrzeby i negocjować z biznesem warunki SLA, ponieważ ma to duży wpływ na wymaganą architekturę usług i koszty. Dodatkowo należy mieć pewność co z czym porównywać. Warto też zadbać o wsparcie Google i doświadczonego partnera, jak Devoteam.

Do kontroli kosztów w Google Cloud wykorzystujemy:
● odpowiednie zaprojektowaną hierarchię zasobów,
● konta rozliczeniowe z odpowiednią polityką uprawnień,
● raporty rozliczeniowe,
● budżety i alarmy,
● limity do API i quoty na zasoby w projektach,
● własną politykę etykietowania oraz eksport i analizę danych rozliczeniowych w BigQuery oraz Data Studio,
● własne automaty ograniczające zużycie zasobów i kosztów.

Przy optymalizacji kosztów warto korzystać z:
● różnorodnego modelu naliczania kosztów:
  ○   naliczanie sekundowe,
  ○   zniżki za długotrwałe korzystanie,
  ○   niestandardowe typy maszyn,
  ○   rekomendacje doboru maszyn,
  ○   zniżki za rezerwacje zasobów,
  ○   maszyny podlegające zwrotowi co 24h,
● automatycznego skalowania zasobów,
● cyklu życia danych i zasobów nieużywanych,
● automatyzacji i Infrastructure as Code,
● szczegółowej analiza środowisk GCP.

Na wstępie przytoczyłem, że celem wdrażania rozwiązań chmurowych jest wzrost produkcyjności. Poniżej prezentuję jakie etapy trzeba pokonać, aby to osiągnąć.

1.    Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę co chcemy osiągnąć (jaki mamy cel, pomysł?). Może to być zarówno nowy produkt, usługa, jak i ograniczenie kosztów.
2.    Następnie należy przygotować zespół, zadbać o kompetencje jego członków lub wesprzeć się partnerem tak, aby korzystać z gotowych doświadczeń.
3.    Kolejny krok to pierwszy projekt w Google Cloud Platform. Może to być migracja systemów, zbudowanie nowego magazynu danych albo nowej aplikacji. Google Cloud Platform dysponuje ponad 90 gotowymi usługami, które pozwalają na szybkie stworzenie pierwszych rozwiązań.
4.    Warto rozważyć i wdrożyć nowy sposób organizacji pracy poprzez zwiększenie swobody zespołów w podejmowaniu decyzji jednocześnie dzieląc się z nimi odpowiedzialnością. Te zmiany poprawią zaangażowanie, efektywność oraz kreatywność zespołów, co zwiększy produktywność.
5.    Kolejne etapy to pogłębianie adopcji chmury wraz z narastającym doświadczeniem. Pojawią się tematy takie jak: automatyzacja, IaC, DevOps czy SRE.

Nie należy bać się porażki i nie warto zrażać się ewentualnymi początkowymi trudnościami. Mamy do czynienia z niewielkim ryzykiem, ale wieloma korzyściami. Wybierzmy właściwych ludzi, dajmy im swobodę działania i odpowiedzialność. Wierzę, żę nie zawiodą.

Nie bójmy się zmiany, przekujmy ją w sukces. Zacznijmy w małej skali, a z czasem w naturalny sposób rozszerzmy zmiany na kolejne obszary biznesowe naszych organizacji w Google Cloud Platform.

Eksperymentujmy dużo i często. Google Cloud Platform sprawi, że będzie to szybkie i  tanie, co pozwoli odpowiedzieć na bieżące potrzeby klientów jako pierwsi.

Istnieje szereg czynników, które wpływają na sukces adopcji chmury w działalności biznesowej, tj.: pomysł, organizacja pracy, kompetencje zespołu czy wybór partnera technologicznego. Wszystkie z nich są równie ważne. Pamiętajmy, że chmura ma bardzo niską barierę wejścia, a zarazem jest prosta i szybka w adopcji.

Myślisz o przeniesieniu biznesu do chmury? Skontaktuj się z Devoteam.