Polska zajęła w tym roku 23. miejsce wśród państw członkowskich Unii Europejskiej według indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI), podała Komisja Europejska. Rok temu Polska uplasowała się na 25. miejscu.

"W rankingu indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) na 2020 r. na tle 28 państw członkowskich UE Polska plasuje się na 23. miejscu. W oparciu o dane sprzed pandemii wynik Polski uległ poprawie, podobnie jak średnia UE" - czytamy w raporcie.

Polska uzyskała w br. 45 pkt (wobec 40,7 pkt w ub.r.) wobec średniej dla UE 52,6 pkt (wobec 49,4 pkt w ub.r.).

Poziom wykorzystania mobilnych usług szerokopasmowych w Polsce jest w dalszym ciągu najwyższy w skali UE, a ceny - bardzo konkurencyjne. Wysokie wyniki, jeżeli chodzi o zasięg stałych sieci o bardzo dużej przepływności oraz sieci 4G, przyczyniły się do poprawy ogólnego wyniku Polski w podkategorii "Łączność". Poprawiły się wyniki w dziedzinie cyfrowych usług publicznych, jednak nie wpłynęło to na zmianę pozycji Polski. Polska poprawiła swoje wyniki w zakresie stosowania wstępnie wypełnionych formularzy i realizacji usług przez internet, a pod względem korzystania z otwartych danych plasuje się powyżej średniej unijnej, podkreślono.

"Wyniki te są jednak niwelowane przez słabsze wyniki w obszarze integracji technologii cyfrowej oraz korzystania z usług internetowych, z którymi to obszarami związanych jest najwięcej wyzwań. W szczególności 15% ludności Polski nie korzysta jeszcze z internetu, a niemal połowa społeczeństwa wciąż nie posiada podstawowych umiejętności cyfrowych. Na rynku jest coraz więcej specjalistów w dziedzinie ICT i absolwentów kierunków teleinformatycznych, ale ich liczba pozostaje poniżej średniej unijnej. Polskie przedsiębiorstwa mają pozytywny stosunek do stosowania nowych technologii, a tendencja ta znajduje odzwierciedlenie we wzroście wykorzystania mediów społecznościowych, elektronicznej wymiany informacji i sprzedaży przez internet" - czytamy dalej.

Jednak, zgodnie ze wskaźnikiem wykorzystania technologii cyfrowych, 60% przedsiębiorstw charakteryzuje się bardzo niskim poziomem cyfryzacji (UE: 39%), a jedynie 11% z nich to przedsiębiorstwa w wysokim stopniu ucyfrowione (UE: 26%), podano także.

Polska sfinalizowała nową strategię - Program Rozwoju Kompetencji Cyfrowych - koordynowaną na szczeblu centralnym przez Ministerstwo Cyfryzacji, której celem jest rozwój umiejętności cyfrowych. Nowy program będzie koncentrował się na umiejętnościach cyfrowych, które są potrzebne obywatelom, specjalistom w dziedzinie ICT oraz pracownikom MŚP i pracownikom administracji publicznej. Oczekuje się, że Rada Ministrów przyjmie ten program w pierwszym półroczu 2020 r. W przygotowaniu jest także nowy Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2021-2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Strategia ta będzie obejmowała m.in. wsparcie na potrzeby rozwijania infrastruktury szerokopasmowej, e-usług (administracji elektronicznej i e-zdrowia), podstawowych i zaawansowanych umiejętności cyfrowych, podnoszenia kwalifikacji oraz zmiany kwalifikacji, a także zdobywania umiejętności potrzebnych w przyszłości, podano także w raporcie.

"Patrząc perspektywicznie, jeśli chodzi o wskaźniki DESI, które są szczególnie istotne dla odbudowy gospodarki po kryzysie wywołanym przez COVID-19, Polska jest na zaawansowanym etapie wdrażania sieci o bardzo dużej przepływności. Z drugiej strony Polska nie dokonała jeszcze żadnego przydziału widma radiowego na potrzeby usług 5G. Podstawowe umiejętności cyfrowe pozostają na niskim poziomie w porównaniu ze średnią UE. Polska wykazuje stosunkowo słabe wyniki w zakresie cyfryzacji przedsiębiorstw i cyfrowych usług publicznych" - podsumowano.

Reklama