HP uzyskało najwyższy wynik we wszystkich trzech nagradzanych kategoriach. Doceniono także transparentność firmy oraz wdrażanie dobrych wzorców w ramach łańcucha dostaw. HP to jedyne amerykańskie przedsiębiorstwo, które osiągnęło w rankingu potrójny wynik "A" i jedno z pięciu na świecie wyróżnionych taką samą notą oraz tytułem CDP Supplier Engagement Leader.
Media

Czy wiesz co HP robi na rzecz zrównoważonego rozwoju?

Natychmiastowe działania na rzecz klimatu

HP odpowiedzialność za zmiany klimatu uznaje za integralny element biznesu oraz znaczący składnik długoterminowego sukcesu firmy. Jako jedno z pierwszych przedsiębiorstw osiągnęło swój cel w zakresie emisji gazów w obszarze operacyjnym, zatwierdzony przez Science Based Targets Initiative, jako zgodny z poziomami wymaganymi do utrzymania ocieplenia do 1,5° C.
Dołączyło także do inicjatywy RE100 w ramach The Climate Group, podkreślając swoje zaangażowanie na rzecz zwiększenia udziału energii odnawialnej w działalności firmy (do 100 proc. w 2035 roku).

W procesie projektowania urządzeń, HP zwraca szczególną uwagę na energooszczędność. Od 2010 r. zużycie energii przez systemy osobiste HP spadło średnio o 44 proc. Dodatkowo w 2019 r. producent wprowadził na rynek drukarkę HP Tango Terra, która jest certyfikowana jako neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla przez cały okres użytkowania, zgodnie z protokołem CarbonNeutral.

Budowanie świetlanej przyszłości lasów

Lasy mają zasadnicze znaczenie dla życia, są domem dla milionów gatunków, chronią glebę przed erozją, wytwarzają tlen, magazynują dwutlenek węgla i pomagają kontrolować klimat. HP ma świadomość ich roli w ekosystemie, dlatego ograniczyło do zera wycinkę lasów przy produkcji papieru. Do 2020 roku marka chce wprowadzić podobne zmiany w procesie wytwarzania opakowań papierowych.

We wrześniu 2019 roku HP nawiązało partnerstwo z WWF (Światowy Fundusz na rzecz Przyrody) na rzecz ochrony i konserwacji 200 000 akrów lasów.
Przekazane przez producenta środki mają zostać przeznaczone na przywrócenie części zagrożonego lasu atlantyckiego w Brazylii oraz poprawę zrównoważonego zarządzania państwowymi gospodarstwami rolnymi i plantacjami leśnymi w Chinach.

Poprawa zarządzania zasobami wodnymi

Od 2013 roku HP corocznie raportuje zużycie wody. Do 2025 roku producent chce zmniejszyć zużycie wody pitnej w swoich globalnych działaniach o 15 proc. w stosunku do 2015 roku. Korzysta także z narzędzia Aqueduct Water Risk Atlas Światowego Instytutu Zasobów (WRI), aby ocenić ryzyko w swoich lokalizacjach i nadać priorytet tym zmagającym się z niedoborem wody. W 2018 r. HP uwzględniło kryterium zarządzania zasobami wodnymi w karcie wyników Sustainability Scorecard, która ocenia dostawców za przejrzyste raportowanie ilościowego zużycia wody, a także za posiadanie ogólnofirmowej polityki wodnej lub struktury zarządzania na poziomie wykonawczym w tym zakresie.

Dobre wzorce w ramach łańcucha dostaw

Od 2008 r. HP gromadzi dane od swoich dostawców dotyczące śladu węglowego, korzystając ze standardowych platform branżowych i międzybranżowych, takich jak program łańcucha dostaw CDP czy internetowa ankieta środowiskowa Responsible Business Alliance (RBA). Od 2012 r. uwzględnia gaz cieplarniany (GHG) emitowany przez dostawców w śladzie środowiskowym firmy.

HP ustanawia także wymagania dla dostawców, które wykraczają poza ogólnie przyjęte standardy dla branży. Należą do nich m.in. ustalanie celów redukcji emisji gazów cieplarnianych czy ich weryfikacja przez strony trzecie. Firma śledzi wydajność działań podejmowanych przez dostawców na podstawie karty ich wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju. Karta wiąże się bezpośrednio z dokumentacją zamówień, podkreślając znaczenie tego obszaru w podejmowaniu bieżących decyzji zakupowych.

Masz pytanie? Napisz do nas.