Tematyka badań realizowanych w Katedrze Wydziału Chemicznego, otwartej na potrzeby przemysłu, wpisuje się w aktualne, europejskie trendy otrzymywania wartościowych półproduktów przemysłowych w przyjaznych dla środowiska, niskoodpadowych procesach. W Katedrze z powodzeniem realizowane są pomysły przedsiębiorców, którzy widzą potrzebę sięgania po wsparcie nauki czy korzystania z zaplecza laboratoryjnego, jakie oferuje Politechnika Śląska.

Pracownicy Katedry mają na swoim koncie wdrożenia przemysłowe w kraju i za granicą m.in. opracowanie technologii utleniania polietylenu w dyspersji wodnej dla firmy Wiwax Sp. z o.o. czy technologię utleniania polietylenu w fazie stałej, która została sprzedana na wyłączność firmie Keim-Additec Surfaces GmbH. Technologia ta została doceniona m.in. na targach Expochem 2012 w Katowicach, gdzie otrzymała złoty medal. Technologie opracowane w Katedrze Wydziału Chemicznego są także realizowane jako tzw. instalacje pilotowe, czyli instalacje budowane w skali pół przemysłowej, których działanie ma na celu zweryfikowanie założeń technologicznych. Obecnie realizowane działania pilotowe to wspomniana już instalacja do produkcji ε-kaprolaktonu w Grupie Azoty, Zakładach Azotowych w Puławach, realizowana pod kierunkiem prof. Anny Chrobok czy instalacja do recyklingu laminatów PE-Al,  które stanowią pozostałość po odzysku papieru z kartonowych opakowań wielomateriałowych w Fabryce Papieru i Tektury BESKIDY S.A. Za tę ostatnią zespół prof. Zawadiaka został nagrodzony licznymi nagrodami w tym m. in. główną nagrodą w konkursie "Eureka! DGP - odkrywamy polskie wynalazki" podczas gali IMPACT 2019. Wpisując się w obecne trendy zrównoważonego rozwoju przemysłu chemicznego prof. Chrobok opracowała innowacyjną technologię otrzymywania  alternatywnych nieftalanowych plastyfikatorów, która będzie rozwijana w Grupie Azoty, Zakładach Azotowych Kędzierzyn S. A.

Odpowiedzią na potrzeby przemysłu są także projekty badawcze realizowane w Katedrze w ramach finansowania ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Obecnie, w Katedrze prowadzone są badania nad utlenianiem długołańcuchowych, niepolarnych wosków nienasyconych do wosków polarnych z użyciem ekologicznych czynników utleniających - nadtlenku wodoru i tlenu, w ramach projektu TANGO 3 pod kierunkiem prof. Beaty Orlińskiej czy badania nad opracowaniem i optymalizacją nowego procesu produkcji laktamów, na drodze przegrupowania Beckmanna oksymów w obecności cieczy jonowej jako homogenicznego/heterogenicznego katalizatora w ramach projektu LIDER IX pod kierunkiem dr inż. Aliny Brzęczek-Szafran.

Pracownicy Katedry Technologii to specjaliści w domenie procesów utleniania, wosków polarnych, cieczy jonowych czy opracowywania metod syntezy, wydzielania i oczyszczania szerokiej gamy związków organicznych, w tym układów heterocyklicznych, do specjalnych zastosowań w medycynie, rolnictwie czy organicznej elektronice.

Katedra Technologii Chemicznej Organicznej i Petrochemii stanowi doskonały przykład łączenia potrzeb biznesu z procesem dydaktycznym kształconych w niej studentów. Realizowane w Katedrze Technologii Chemicznej Organicznej i Petrochemii prace dyplomowe przez studentów ostatnich lat studiów inżynierskich i magisterskich są ukierunkowane na zdobycie praktycznych umiejętności, dzięki którym przyszli absolwenci będą konkurencyjni na rynku pracy. Część wykonywanych prac badawczych jest realizowana we współpracy z przemysłem mając na celu rozwiązanie realnych problemów technologicznych.

Od kilku lat same laboratoria dydaktyczne Katedry Technologii Chemicznej Organicznej wspierane są w zakresie zakupu najnowszego sprzętu przez firmę PPG, globalnego producenta farb i lakierów. Prócz zajęć dydaktycznych podczas których studenci zdobywają umiejętności najczęściej pożądane przez pracodawców, czyli wiedzę z zakresu projektowania i prawidłowego prowadzenia procesów chemicznych czy doświadczenia z zakresu obsługi aparatury analitycznej, studenci mają również możliwość wyboru zajęć z chemii kosmetyków, chemii związków naturalnych czy chemii spożywczej.  Takie zajęcia to dokonała możliwość poszerzenia wiedzy i nabycia praktycznych umiejętności opracowania i sporządzenia receptur produktów z życia codziennego.

Autor: dr inż. Alina Brzęczek-Szafran