Wzorowa karta wojenna: Szare Szeregi, w powstaniu ciężko postrzelony w kręgosłup (utykał do końca życia).

Po studiach inżynierskich na Politechnice Warszawskiej pracował najpierw w Zakładach Wytwórczych Urządzeń Elektronowych. Pozycja i sława młodego konstruktora rosła z każdą zaprojektowaną przez niego maszyną. W Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN stworzył pierwszy na świecie tranzystorowy analizator równań różniczkowych. Następnym kamieniem milowym jego kariery był KAR-65, komputer znacznie tańszy i lepszy od produkowanych wówczas przez wrocławskie zakłady Elwro konstrukcji typu Odra.

Za naturalną powinność zawodową uważał przekazywanie SB informacji naukowo-technicznych zdobywanych podczas zagranicznych wyjazdów (jednocześnie wykluczał jakąkolwiek formę donosicielstwa na konkretne osoby). Z początku dobre relacje z władzą uległy z czasem pogorszeniu. W 1971 r. Karpiński zaprezentował gotowy prototyp rewolucyjnego, 16-bitowego minikomputera K-202 o ogromnej naówczas mocy obliczeniowej, którą można porównać z późniejszymi o dekadę pierwszymi modelami IBM PC. Za oceanem Steve Jobs i Bill Gates kończyli właśnie szkoły średnie, a Apple i Microsoft jeszcze nie istniały. Niestety władze PRL nie były zainteresowane dalszym rozwojem maszyny, która okazała się niekompatybilna z radzieckim systemem RIAD.

Zobacz, kto jeszcze znalazł się na naszej liście >>>>