W wyniku transakcji programiści będą mieli więcej możliwości, GitHub będzie się szybciej rozwijać, a usługi Microsoft trafią do nowych odbiorców.

W poniedziałek firma Microsoft Corp. ogłosiła osiągnięcie porozumienia w zakresie nabycia GitHub, wiodącej na świecie platformy tworzenia oprogramowania, na której ponad 28 milionów programistów uczy się, udostępnia owoce swojej pracy i współpracuje przy tworzeniu przyszłości. Razem firmy dadzą programistom więcej możliwości na każdym etapie cyklu życia oprogramowania, przyspieszą przyjęcie GitHub przez przedsiębiorstwa i udostępnią narzędzia i usługi Microsoft dla programistów nowym odbiorcom.

„Microsoft jest firmą stawiającą przede wszystkim na programistów. Łącząc siły z GitHub, potwierdzamy nasze zobowiązanie co do wolności, otwartości i innowacji programistów - skomentował Satya Nadella, główny dyrektor wykonawczy firmy Microsoft. - Wiemy, jakie przyjmujemy na siebie obowiązki w społeczności w konsekwencji tego przejęcia i będziemy starać się dawać możliwości wszystkim programistom do tworzenia, innowacji i rozwiązywania najpilniejszych wyzwań na świecie” - dodał dyrektor.

Zgodnie z postanowieniami umowy firma Microsoft nabędzie GitHub za kwotę 7,5 miliarda dolarów w akcjach Microsoft. Z zastrzeżeniem dopełnienia zwyczajowych warunków związanych z nadzorem regulacyjnym transakcja nabycia ma zostać zrealizowana do końca bieżącego roku kalendarzowego.

Platforma GitHub zachowa swój etos stawiania programistów na pierwszym miejscu i będzie działać niezależnie, w celu zapewnienia otwartego środowiska dla wszystkich programistów z wszystkich branż. Programiści będą mogli nadal korzystać z dowolnych języków programowania, narzędzi i systemów operacyjnych w projektach i nadal będą mogli wdrażać oprogramowanie we wszystkich systemach operacyjnych, chmurach i na różnorakich urządzeniach.

Wiceprezes korporacyjny firmy Microsoft Nat Friedman, założyciel Xamarin i weteran oprogramowania typu open source zajmie stanowisko głównego dyrektora wykonawczego GitHub. Obecny dyrektor Chris Wanstrath zajmie stanowisko doradcy technicznego Microsoft i będzie podlegał pod wiceprezesa wykonawczego Scotta Guthrie'ego; na tym stanowisku będzie opracowywał strategiczne inicjatywy oprogramowania.

„Jestem niezmiernie dumny z tego, jak daleko zaszedł GitHub i nasza społeczność w ciągu ostatniej dekady i nie mogę doczekać się przyszłości. Przyszłość oprogramowania jest świetlana i cieszę się z tego, że połączymy siły z Microsoft w zakresie jej realizacji - skomentował Wanstrath. - Nakierowanie na programistów to coś, co nas łączy, a skala, narzędzia i globalna chmura firmy odegra znaczącą rolę w zwiększaniu wartości platformy GitHub dla programistów na całym świecie” - dodał dyrektor.

W dzisiejszych czasach każda firma staje się firmą programistyczną, a programiści są w samym centrum cyfrowych transformacji. To oni przewodzą procesom i funkcjom biznesowym w całym przekroju organizacji od obsługi klienta, przez kadry, po marketing i informatykę. Wybory, których dokonują programiści w coraz większym zakresie wpływają na tworzenie wartości i wzrost we wszystkich branżach. GitHub jest podstawą nowoczesnego programisty i najpopularniejszym miejscem docelowym dla projektów open source i innowacji w zakresie oprogramowania. Platforma gości coraz większe grono programistów z prawie każdego kraju na świecie. Łącznie programiści reprezentują ponad 1,5 miliona firm z branż opieki zdrowotnej, produkcji, technologii, usług finansowych, handlu detalicznego i nie tylko.

Po zamknięciu transakcji firma Microsoft zamierza rozliczać finanse GitHub w ramach segmentu chmury inteligentnej. Firma Microsoft szacuje, że nabycie zostanie wliczone do przychodu operacyjnego w roku rozliczeniowym 2020 na zasadach innych niż GAAP, a wpływ na zyski z obligacji w latach 2019 i 2020 będzie mniejszy niż 1% na zasadach innych niż GAAP, przy założeniu realizacji transakcji w wyznaczonym terminie. Zasady inne niż GAAP włączają prawdopodobny wpływ dostosowania księgowego po zakupie, a także wydatki związane z integracją i przeprowadzeniem transakcji. Stopniowy skup akcji poza kwartalnymi trendami Microsoft w ostatnim czasie ma zrównoważyć zyski z akcji wypłacone w ciągu sześciu miesięcy po zamknięciu transakcji. Firma Microsoft wykorzysta część z pozostałych około 30 miliardów bieżącego przydziału na wykup akcji na realizację transakcji.