Jest mi to niezwykle trudno ocenić. Ponieważ od trafności mojego sądu niewiele zależy, a pewnie nie będzie mi dane dożyć 115 lat aby to zweryfikować, postaram się jednak wysnuć jakąś hipotezę
Jak się edytuje genom? Największe nadzieje pokładane są w metodzie CRISPR/Cas 9. Postaram się prosto wyjaśnić jej działanie, nie popadając jednocześnie w łopatologię. W ramach obrony przed fagami ( wirusy, które aplikują bakteriom swój genom) bakterie przechowują fragmenty genomu wirusa we własnym. Jeśli atak zostanie ponowiony, materiał genetyczny zostanie przecięty enzymem o nazwie Cas. Człowiek nauczył się wykorzystywać mechanizm CRISPR do swoich celów. Pozwala on ciąć materiał genetyczny w dowolnym miejscu a nawet wstawiać w tam zupełnie nowe fragmenty genów. Wcześniej takie zabiegi wymagały żmudnego projektowania nowych białek. Teraz są względnie proste i dostępne. To otwiera przed nami nowe możliwości. Możemy tworzyć terapie genowe, eksperymentować i modyfikować np. ... ludzi! Mowa o modyfikacji ludzkich zarodków. Takiego eksperymentu już dokonano, np. uodparniając 4 z 26 badanych zarodków na wirusa HIV.
Wiedząc to możemy stwierdzić, że modyfikacje dzieci niedługo staną się możliwe. Jednak trudniej określić czy będzie można ingerować we wszystkie parametry potomka. Na pewno wzbudzi to też ogromne kontrowersje i liczne dylematy moralne.