Chodziło o podatnika, który wraz z żoną kupił lokal użytkowy pod wynajem. Na fakturze był jednak wykazany tylko mąż – podatnik VAT prowadzący działalność gospodarczą. Wprowadził on lokal do środków trwałych i odliczył podatek naliczony, wykazany na fakturze. Początkowo zaliczał on do kosztów odpisy amortyzacyjne – aż do momentu, gdy przeszedł na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
W lipcu 2020 r. sprzedał lokal, ale zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT zrezygnował ze zwolnienia z podatku. Obrót ze sprzedaży wykazał więc w deklaracji za lipiec 2020 r. Kwota sprzedaży znacznie przekroczyła 200 tys. zł.
Mężczyzna chciał wiedzieć, czy wpływa to na limit zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ustawy o VAT, i czy może korzystać z tego zwolnienia, jeżeli wartość świadczonych przez niego usług wynajmu drugiego lokalu w poprzednim i bieżącym roku nie przekroczyła 200 tys. zł.
Uważał, że kwoty ze sprzedaży nieruchomości nie wlicza się do limitu zwolnienia podmiotowego. Był więc zdania, że nadal może korzystać z tej preferencji, mimo że sprzedaż dotyczyła nieruchomości. Zasadniczo dostawy budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b, wykluczają prawo do zwolnienia podmiotowego (art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. c). W tym wypadku jednak podatnik świadomie zrezygnował ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z podatnikiem. Wyjaśnił, że w świetle art. 113 ust. 2 pkt 3 ustawy o VAT do wartości sprzedaży decydującej o prawie do zwolnienia podmiotowego nie wlicza się dostawy towarów, które są zaliczane przez podatnika do środków trwałych, oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Z taką sytuacją mamy do czynienia w tym przypadku.
Organ zgodził się też z podatnikiem, że może on nadal korzystać ze zwolnienia podmiotowego, skoro sam zrezygnował ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży lokalu, a obroty z innej wykonywanej działalności (wynajmu drugiego lokalu) nie przekroczyły limitu 200 tys. zł. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 29 stycznia 2021 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.635.2020.2.ISK