TBS-y będą mogły skorzystać z większego wsparcia finansowego z funduszu dopłat przy tworzeniu lokali na wynajem - wynika z jednej z poprawek, jakie w piątek Senat zaproponował do tzw. społecznej części pakietu mieszkaniowego.

Za podjęciem uchwały wraz z poprawkami zagłosowało 98 senatorów, żaden nie był przeciw ani nie wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa trafi ponownie pod obrady Sejmu.

Senat zaakceptował kilkadziesiąt poprawek do ustawy. Jedna z nich rozszerzać będzie finansowe wsparcie na pokrycie kosztów związanych z tworzeniem lokali mieszkalnych w wyniku remontu lub przebudowy. Kolejna przewiduje podniesienie do 80 proc. dofinansowania z funduszu dopłat na pokrycie części kosztów, jakie ponoszą gminy lub związki międzygminne przy tworzeniu lokali na wynajem budowanych np. przez TBS-y. Następna poprawka obniży wiek remontowanych budynków (z 25 do 20 lat) należących np. do TBS-ów, które kwalifikować się będą do premii remontowej.

Resort rozwoju, pracy i technologii w komunikacie przesłanym po głosowaniu w Senacie podkreślił, że tzw. społeczna część pakietu mieszkaniowego to m.in. zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach; poprawa warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach; dopłaty do czynszu dla podnajemców mieszkań; wakacje czynszowe w TBS; możliwość dojścia do własności w nowo budowanych mieszkaniach w formule Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych (SIM).

Nowe przepisy przewidują ponadto wsparcie szeroko rozumianego budownictwa społecznego oraz większy i łatwiejszy dostęp do gruntów pod zabudowę. Ustawa zakłada również, że z Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa (o wartości 1,5 mld zł) będzie wspierał finansowo gminy, które ucierpiały w wyniku COVID-19, w budowie mieszkań.

Pakiet przewiduje ponadto ułatwienia dla osób, które mają książeczki mieszkaniowe, a także pomoc dla najemców dotkniętych ekonomicznymi skutkami COVID-19.

"Dostęp do mieszkania to jedno z podstawowych dóbr związanych z poczuciem bezpieczeństwa i stabilizacji życiowej. Pakiet mieszkaniowy zawiera szereg rozwiązań ważnych dla poprawy sytuacji mieszkaniowej polskiego społeczeństwa. Rząd powinien wspierać swoich obywateli, dlatego z zadowoleniem przyjąłem decyzję Senatu" - podkreślił cytowany w komunikacie wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

Dodał, że rząd i resort pracują nad kolejnymi rozwiązaniami, które mają rozruszać rynek mieszkalnictwa w Polsce. Chodzi m.in. o takie rozwiązania jak lokal za grunt, rozwój społecznych agencji najmu czy prawne uregulowanie działania tzw. kooperatyw mieszkaniowych.

Jednym z kluczowych rozwiązań społecznej części pakietu mieszkaniowego są te dot. budownictwa społecznego, czynszowego oraz komunalnego.

Przewidują one m.in. wyższe granty z Funduszu Dopłat w BGK dla gmin na budowę mieszkań społecznych (z 20 proc. kosztów inwestycji do nawet 35 proc.), a także wprowadzenie zasady finansowania wkładu gminy, a nie refinansowania. Gminy będą też mogły liczyć na wyższe wsparcie w postaci pokrycia do 80 proc. kosztów nowych inwestycji.

Ministerstwo dodało, że ustawa przewiduje również wakacje czynszowe dla lokatorów w TBS-ach oraz nawet o 20 proc. niższy czynsz po spłacie kredytu przez TBS.

Pakiet przewiduje ponadto dopłaty do czynszu w programie "Mieszkanie na start" i szansę dojścia do własności nowego mieszkania także dla osób bez zdolności czynszowej. W ramach opcji dla "stających na nogi" przewidziane są dopłaty do czynszu również dla lokatorów mieszkań wynajmowanych od inwestora przez gminę i podnajmowanych lokatorowi.

Ustawa zakłada również nowe dopłaty do czynszu, które wliczane będą do dodatków mieszkaniowych. Resort tłumaczy, że chodzi o wyższe dodatki dla najemców dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. Takie osoby dostaną do 1 500 zł miesięcznie przez pół roku, na pokrycie do 75 proc. czynszu.