Polska od lat stoi przed trudnym wyzwaniem zwiększenia innowacyjności gospodarki. Stosowane są różne zachęty i ułatwienia dla osób i firm, które mają potencjał przyczynić się do osiągnięcia tego celu. Należą do nich tzw. Platformy startowe dla nowych pomysłów uruchomione dzięki Funduszom Europejskim z programu Polska Wschodnia. Aktualnie działają trzy: Hub of Talents z siedzibą w Białymstoku, TechnoparkBiznesHub w Kielcach i Connect z Lublina, które współpracują również z innymi ośrodkami inkubacji.

Akceleracja zamiast inkubacji

Platformy startowe dla nowych pomysłów to pierwszy realizowany na tak szeroką skalę kompleksowy program wspierania startupów. Jego celem jest pomoc osobom z nowatorskim pomysłem na produkt lub usługę w przejściu od idei do biznesu – tzw. akceleracja. Jak podkreśla Urszula Hasiec z platformy Connect z siedzibą w Lublinie, aby stworzyć firmę odznaczającą się innowacyjnością, trzeba mieć umiejętność łączenia innowacyjności pomysłu z konsekwentną organizacją.

– Osoby przychodzące do nas mają już ideę biznesową, natomiast nie wiedzą jak przekuć ją w przedsiębiorstwo. Naszym głównym celem jest wypracowanie z pomysłodawcą realnego scenariusza osiągnięcia MVP (ang. Minimum Viable Product) – czyli wersji produktu, która jest w podstawowym stopniu gotowa do wprowadzenia na rynek – wyjaśnia Urszula Hasiec.

Młode firmy startujące w Platformach mają zapewniony pakiet usług. Do podstawowych należą szkolenia, powierzchnia biurowa czy obsługa księgowa. Specjalistyczne to wsparcie techniczne, inżynieryjne, wzornicze czy w zakresie zarządzania. Są też dodatkowe bonusy, jak program „Szef” oferowany przez platformę Connect, w którym młody przedsiębiorca przez dwa tygodnie pełni funkcję asystenta prezesa renomowanej firmy.

Minimalny czas akceleracji wynosi dwa miesiące, a maksymalny 10. Przystąpienie do Platformy wiąże się z koniecznością założenia spółki kapitałowej. Startupy, które pomyślnie przejdą akcelerację, mogą ubiegać się nawet o 800 tys. zł dotacji na rozwój działalności biznesowej. Wsparcie obejmuje wprowadzenie produktu na rynek i realizację modelu biznesowego, opracowanego i przetestowanego w Platformie startowej. Może to trwać do 24 miesięcy, ale działalność musi być kontynuowana przez minimum trzy lata po rozliczeniu unijnego wsparcia.

Liczy się ekosystem

Platformy to nie tylko kompleksowe wsparcie w zakresie opracowania modelu biznesowego dla startupu i szansa na dotację. W Polsce Wschodniej tworzony jest cały ekosystem startupowy, czyli przyjazne otoczenie dla rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości, które tworzą ośrodki innowacji władze samorządowe, doświadczeni przedsiębiorcy, inwestorzy oraz uczelnie.

Każda Platforma startowa gromadzi wokół siebie partnerów: inne instytucje otoczenia biznesu, fundusze podwyższonego ryzyka, aniołów biznesu i inwestorów, a także zewnętrznych specjalistów z różnych dziedzin związanych z nowymi technologiami. Wśród praktyków, którzy dzielą się wiedzą i doświadczeniem są duże firmy oraz osoby z doświadczeniem wyniesionym ze startupów, które z sukcesem wprowadziły na rynek swój produkt. To nie tylko szansa na zdobycie unikalnej wiedzy, ale i potencjalnych klientów lub inwestorów.

Kreatywności sprzyja coworkingowa formuła biur udostępnianych startupom oraz liczne warsztaty czy konferencje. Platformy pomagają też swoim podopiecznym zorganizować życie poza pracą poprzez preferencje dla ich dzieci w rekrutacji do przedszkola, szkoły, żłobka, pomoc w wynajęciu mieszkania czy znalezieniu lekarza. Wszystko to ma jeden cel – stworzenie społeczności startupowej, w której na niwie formalnej i nieformalnej pomysłodawcy będą się nawzajem inspirować, dzielić doświadczeniami, podejmować współpracę.

Tylko dla najlepszych

Platformy startowe zlokalizowane są w Polsce Wschodniej ale mogą z nich korzystać osoby z całego kraju, pod warunkiem, że zarejestrują firmy w województwach: lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim lub warmińsko-mazurskim. Dodatkowym ograniczeniem jest wiek – przyjmowane są osoby, które na etapie rekrutacji nie ukończyły 35. roku życia.

W ciągu pierwszych 14 miesięcy działania Platform (pilotaż) będzie mogło z nich skorzystać 190 pomysłodawców. W pierwszych dwóch miesiącach zgłosiło się ich ponad 650! Są to głównie osoby mające już pewne doświadczenie zawodowe, ale również absolwenci i młodzi naukowcy. Na razie wywodzą się z województw, w których działają Platformy. W lubelskiej Platformie Connect dominowały branże IT, szeroko rozumiana biochemia/biotechnologia oraz rozwiązania dla sektora rolniczego.

Czym wyróżniały się przyjęte do tej pory pomysły? - Innowacją produktową co najmniej na rynku krajowym, skalowalnością produktu oraz... chaosem w zakresie zadań implementacyjnych, w szczególności brakiem racjonalnego planu wdrożenia – mówi Urszula Hasiec.

Z kolei o odrzuceniu aplikacji decydowały najczęściej błędy formalne, w tym wiek pomysłodawcy. – Jeżeli chodzi o stronę merytoryczną był to głównie brak innowacyjności produktowej. Proponowane pomysły często są kopiami istniejących rozwiązań i produktów – podsumowuje Urszula Hasiec.

Ważne informacje

● Więcej informacji: www.PlatformyStartowe.gov.pl.

● Zgłoszenia do Platform przyjmowane są na bieżąco, przez formularz zgłoszeniowy dostępny na w/w stronie.

● Nabór wniosków o dofinansowanie startupów z Platform potrwa od 22 czerwca 2016 r. do lipca 2017 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej

Monika Niewinowska