Od 23 stycznia wystartowała kolejna edycja programu dofinasowań dla małych i średnich przedsiębiorstw z Unii Europejskiej. Dofinansowania mają na celu zachęcić przedsiębiorców do inwestycji w ochronę własnej marki i zabezpieczenia swoich praw niematerialnych.

Środki finansowe z unii europejskiej, można uzyskać na dwie kategorię działań - wstępną diagnostykę IP oraz na zgłoszenia i rejestrację znaków towarowych (nazwy handlowe, loga, itp.) i wzorów przemysłowych (ochrona designu). Dofinansowanie potwierdzane jest wydaniem bonu, który trzeba wykorzystać przez 2 miesiące.

Polski Urząd Patentowy niestety nie partycypuje w pierwszej kategorii działań tj. nie przeprowadza usług diagnostyki praw własności intelektualnej dla przedsiębiorców ale polskim MŚP pozostaje, dużo bardziej popularna ścieżka, czyli możliwość ubiegania się o zwrot kosztów zgłoszenia i rejestracji znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych.

W tym roku nieco zmieniają się zasady. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej firmy to 1.000 EUR. Mimo, że jest to o 500 EUR mniej, niż było to możliwe w zeszłym roku, program dalej pozostaje kuszący dla polskich przedsiębiorców. Do tej pory, polskie podmioty były w czołówce unijnych firm ubiegających się o dofinansowanie.

Jednym z warunków przystąpienia do programu jest bycie aktywnym płatnikiem VAT oraz zgodność z unijną definicją małego i średniego przedsiębiorstwa. Oznacza to, że stowarzyszenia i uczelnie wyższe, są wyłączone z subsydium. Jeśli Twoja spółka jest w likwidacji, naruszyła obowiązki podatkowe lub dopuściła się nadużyć finansowych które zostały stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu, dofinansowanie również nie zostanie przyznane.

Nie wolno zapominać, że dofinansowanie można wykorzystać tylko na przyszłe zgłoszenia – tzn. dokonane po uzyskaniu pozytywnej decyzji o dofinansowania. Niestety, zdarzają się pomyłki w kolejności wykonywanych działań.

Wnioski o przyznanie dofinasowania można składać do czasu rozdysponowania całej puli środków (25 milionów EUR na całą Unię) lub najpóźniej do 8 grudnia 2023 r. Nie ma co zwlekać, gdyż decyduje kolejność zgłoszeń, a w zeszłym roku środki skończyły się przed terminem.

Do wykorzystania jest 1.000 EUR, ale pamiętajmy, że zwrot kosztów urzędowych można uzyskać maksymalnie na 75% całości opłat za zgłoszenie krajowe albo unijne, a dla zgłoszeń w trybie międzynarodowym zwrot kosztów nie może być większy niż 50% poniesionych opłat urzędowych.

Twoja firma w zeszłym roku skorzystała już z programu dofinansowania? Nic nie szkodzi, w tym roku również możesz wziąć udział. Wnioski przyjmowane są online na stronie Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.

Nina Jankowska, rzecznik patentowy, Patpol Kancelaria Patentowa Sp. z o.o.